gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİN GÖREVLİLERİNDE BECAYİŞLER

Diyanet İşleri başkanlığı personeli becayiş, karşılıklı yer değiştirme işleminin mevzuatta dayanağı "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ" dir. Bu şartlarda diyanet personeli karşılıklı talep ve verilecek izinle becayiş gerçekleşecektir. Bu nedenle süreleri göz önünde bulundurmak gerekiyor.

18 Kasım 2014 Salı 19:30
DİN GÖREVLİLERİNDE BECAYİŞLER

DİN GÖREVLİLERİNDE BECAYİŞLER

Diyanet İşleri başkanlığı personeli becayiş, karşılıklı yer değiştirme işleminin mevzuatta dayanağı "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ" dir. 

İstek üzerine yer değişikliği başlıklı 20. maddesinde;

(1) İstek üzerine yer değişikliği; mazeret sebebiyle, süre sebebiyle ve karşılıklı yer değiştirme talepleri üzerine yapılan yer değiştirme işlemleridir.

c) Karşılıklı yer değiştirme: Personelin karşılıklı yer değiştirme istekleri, aynı sınıf ve unvanda olmak kaydıyla bu maddenin (b) bendinde zikredilen süreler dikkate alınarak merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü, dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi müdürlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi üzerine Başkanlığın izni ile yerine getirilir.

düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, yer değiştirme zamanı Yönetmeliğin 21. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede;

(1) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin hizmet gereği mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında istekleri üzerine görev veya yer değiştirme taleplerini Başkanlığa 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında ulaştırmaları şartıyla 1 Haziran-31 Temmuz arasında  yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.

(2) Yer değişikliği müracaatları Başkanlıkça düzenlenecek forma uygun olarak elektronik ortamda yapılabilir.

Bu şartlarda diyanet personeli karşılıklı talep ve verilecek izinle becayiş gerçekleşecektir. Bu nedenle süreleri göz önünde bulundurmak gerekiyor.

KamudanHaberler.com


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET