gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA BİR ALT CEZA HANGİ HALLERDE UYGULANIR?

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan, ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

02 Şubat 2014 Pazar 22:26
Disiplin Soruşturmasında Bir Alt Ceza Hangi Hallerde Uygulanır?

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan, ödül veya başarı belgesi alan 
memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Bu konuda takdir 
disiplin cezasını veren âmir ya da kurula aittir. İndirim yapılmayan durumlarda kararda 
gerekçesi açıklanır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hâller 
bakımından alt ceza uygulaması yoluyla aylıktan kesme cezası verilmesi, disiplin âmirinin 
değil, Bakanlık Disiplin Kurulu'nun uygun görüşünü almak kaydıyla atamaya yetkili âmirin 
yetkisindedir. Disiplin âmiri tarafından bu şekilde verilecek aylıktan kesme cezaları, yetki 
yönünden sakat olacaktır. 
K:Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Personel D. Başk., Disiplin

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET