gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA VE DİSİPLİN CEZASI TAYİNİNDE TEKERRÜR UYGULAMASI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B maddesine göre, tekerrür dolayısıyla hakkında soruşturma yürütülen memura iki hâlde fiilinin gerektirdiği cezanın bir derece ağırı olan disiplin cezası verilmektedir. Tekerrür uygulaması takdire bağlı değildir, şartları varsa uygulanması zorunludur.

02 Şubat 2014 Pazar 22:31
Disiplin Soruşturmasında ve Disiplin Cezası Tayininde Tekerrür Uygulaması  Nedir?

Disiplin Soruşturmasında ve Disiplin Cezası Tayininde Tekerrür Uygulaması 
Nedir? 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B maddesine göre, tekerrür dolayısıyla 
hakkında soruşturma yürütülen memura iki hâlde fiilinin gerektirdiği cezanın bir derece ağırı 
olan disiplin cezası verilmektedir. Tekerrür uygulaması takdire bağlı değildir, şartları varsa 
uygulanması zorunludur. 
 
Disiplin cezasını verilmesine sebep olmuş bir fiil veya hâlin özlük dosyasından silinmesi 
için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 133. maddesinde belirlenen süreler içinde 
tekrarı hâlinde bir derece ağır ceza verilecektir. 
 
Aynı derecede disiplin cezasını gerektiren fakat ayrı fiil ve hâller nedeniyle verilen 
disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilecektir. Her iki tekerrür 
hâlinde de tekerrüre esas alınan disiplin ceza ya da cezalarının 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 135. maddesinin 2. fıkrası anlamında kesinleşmiş olması gerekir. Dolayısıyla 
disiplin cezasına itiraz edilmemesi durumunda, 7. günü takip eden günden; itiraz edilmesi 
hâlinde ise itirazın reddini takip eden günden itibaren işleyeceği yeni disiplin suçu için bu ilk 
disiplin suçu tekerrüre esas olabilecektir. Tekerrür uygulamalarında tekerrüre esas alınan 
disiplin cezası ya da cezalarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C maddesi 
gereğince bir alt disiplin cezasına indirilmiş olması tekerrür şartlarını ortadan kaldırmaz, zira 
yasamıza göre cezanın tekerrürü değil fiil veya hâlin tekerrürü esas alınmıştır. Tekerrür 
uygulaması yapılırken fiil veya hâlin gerektirdiği disiplin cezasının ancak bir derece ağırı 
disiplin cezası verilir. Tekerrür dolayısıyla bir derece ağır ceza verildikten sonra bir kez daha 

tekerrüre esas disiplin suçu işlendiği takdirde, fiilin gerçekte karşılığı olan disiplin cezasının iki üstü disiplin cezası değil, yine bir derece ağırı olan ceza verilir. Zira tekerrürün tekerrürü olmaz.

K:Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Personel D. Başk., Disiplin

toki kayseri görevlileri

soner solmaz
03 Şubat 2014 Pazartesi 21:03

toki de calışan görevliler cevre ve temizlik işnden başka her işi yapiyorlar hepsi birer esnaf gibi yiecek içecek EKMEK gibi şeyleri kapı kapı gezerek yapıyorlar bu dudurmdan biz toki de yaşayan insanlar olarak rahatsız oluyoruz mutfaklara yıgılan ekmekler hijyen hiçe sayılarak satılmaya calışılıyor yönetim bu konuda hiç bir önlem almıyor uyarmamıza ramen hiç bir şey yapılmıyor binalar pislik içinde biz toki halkı olarak budurumdan çok rahatsızız gereginin yapılmasını istiyoruz.!!!

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET