gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOĞUM BORÇLANMASINDA SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ DEĞİŞİR Mİ?

DOĞUM BORÇLANMASINDA SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ DEĞİŞİR Mİ?

06 Kasım 2014 Perşembe 19:34
DOĞUM BORÇLANMASINDA SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ DEĞİŞİR Mİ?

DOĞUM BORÇLANMASINDA SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ DEĞİŞİR Mİ?

Kadınlar sigortalı doğum borçlanması, sigortalı (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri, 4/a hizmet akdi -SSK-, 4/b bağımsız çalışan -BağKur-, 4/c kamu görevlileri -Emekli Sandığı) kadının;

a) Üç defaya mahsus olmak üzere,
b) Doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla,
c) Borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması,
d) Çocuğunun yaşaması,

Şartlarıyla borçlanmaktadır. Sigortalı tüm süreleri değil talepte bulunulan süreler kadarını borçlanabiliyor.
 
Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmektedir. 

Ancak doğum borçlanması sigortalılık sonrası doğumlar için geçerli olacağından, borçlanma yapılan süreler sigortalılık başlangıcını geriye götürmeyecektir.


KamudanHaberler  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET