gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DÖVİZLE ASKERLİK HAKKINDA BİLİNMEYENLERE CEVAPLAR

DÖVİZLE ASKERLİK HAKKINDA BİLİNMEYENLERE CEVAPLAR

06 Haziran 2012 Çarşamba 00:07

  

S.1   : Yeni dövizle askerlik hizmeti yasası hangi tarihten itibaren geçerlidir?
 
C.1   : Yeni dövizle askerlik hizmeti yasası 15 Aralık 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.
 
S.2   : Yeni dövizle askerlik hizmeti yasası ne gibi değişiklikler içeriyor?
 
C.2   : Yeni dövizle askerlik hizmeti yasası ile birlikte; 21 gün süreli temel askerlik eğitimi kaldırılmış, ödeme miktarı ise yaş farkı gözetmeksizin 10.000 Avro’ya çıkarılmıştır.
 
S.3   : Yeni dövizle askerlik hizmeti yasasına göre başvuranlar ödemelerini nasıl yapacaklar?
                                 
C.3   : Yeni dövizle askerlik yasasına göre; 38 yaş ve öncesinde başvuranlar, 10.000 Avro tutarındaki döviz miktarını peşin olarak ödeyebilecekleri gibi, biri başvuru sırasında (2.500 Avro) kalanını en fazla üç eşit taksitte (3x2.500 Avro) olmak üzere, 38 yaşını tamamlayacakları yılın en geç 31 Aralık tarihine kadar (Örn.:1976+38=31.12.2014) ödeyebilirler. 39 yaş ve sonrasında başvuranlar ise (Örn.:2011-39=1972 doğum ve daha yaşlı olanlar) 10.000 Avro tutarındaki döviz miktarını başvuruları sırasında peşin ödeyeceklerdir.
 
S.4    : Dövizle askerlik hizmeti başvurum kabul edildi. Ne zaman kesin terhis olurum ve kesin terhis belgemi ne zaman alabilirim?
 
C.4   : Dövizle askerlik hizmeti başvuruları kabul edilenler, ödemelerini tamamladıkları tarih itibariyle “askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaya” (daha önce temel askerlik eğitimi yapmış olanlar “kesin terhis işlemi”ne) hak kazanırlar. Bu durumdaki vatandaşlarımızın, dövizle askerlik hizmeti başvuru tarihi ile ödemelerini tamamladıkları tarih arasında; herhangi bir takvim yılında 184 gün dâhil daha fazla yurt içinde kalıp kalmadıkları Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından, yurt dışındaki statülerini muhafaza edip etmedikleri (yurda kesin dönüş yapıp yapmadıkları, başvuruda bulundukları ülkeden sınır dışı edilip edilmedikleri, oturma veya çalışma izinlerini bir daha yenilenmemek üzere iptal ettirdikleri) konsolosluklarından, Kanunda belirtilen miktar kadar ödemenin süresi içinde hesaba geçip geçmediği T.C. Merkez Bankası kayıtlarından araştırılır. Askerlik şubesince yapılan bu araştırma neticesinde herhangi bir sorunu olmadığı tespit edilenler hakkında “Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yerine Getirmiş Sayılanlara Mahsus Belge” (daha önce temel askerlik eğitimi yapmış olanlar için “kesin terhis belgesi”) düzenlenerek adreslerine ve konsolosluklarına gönderilir. Yürütülen araştırma, dövizle askerlik başvuru tarihi ile ödemenin sona erdiği tarih aralığındaki dönemi kapsadığından, taksit ödemelerini tamamlayan veya ödemelerini peşin yapmış olan vatandaşlarımızın araştırmanın sonuçlanmasını beklemeden yurda kesin dönüş yapmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.     
 
S.5   : Yeni yasa çıkmadan önce zaten dövizle askerlik hizmeti başvurum vardı, ancak temel askerlik eğitimimi henüz yerine getirmedim. Temel askerlik eğitimi yapmam gerekiyor mu?
 
C.5   : Yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte temel askerlik eğitimi kaldırıldığından; temel askerlik eğitimine hiç başlamamış, sağlık sebebiyle temel askerlik eğitimine sevkleri ertelenmiş veya rahatsızlıkları nedeniyle hava değişimi aldıklarından temel askerlik eğitimlerini henüz tamamlamamış vatandaşlarımızın, temel askerlik eğitimi için Türkiye’ye gelmelerine gerek bulunmamaktadır.
 
S.6    : Yeni yasa çıkmadan önce zaten dövizle askerlik hizmeti başvurum vardı. Döviz ödeme miktarındaki artış beni etkiler mi ve ödemelerimi ne zamana kadar tamamlamam gerekiyor?
 
C.6   : Bu durumdaki vatandaşlarımız, yeni yasadan etkilenmeyecekler ve ödemelerini 38 yaş sonuna (Örn.:2011-38=1973 doğumlular bu yıl) kadar tamamlayacaklardır.
 
S.7   : 15 Aralık 2011 tarihinden önce konsolosluğuma başvuru evrakımı teslim ettim, konsolosluk hak sahibi olduğumu tespit etti ve ödemede bulunmam için ödeme belgesi verdi. Ödememi 14 Aralık 2011 günü yapmama rağmen, henüz konsolosluğuma dekontu teslim edemedim. Başvuru yapmış sayılıyor muyum?
 
C.7   : Bu durumdaki vatandaşlarımızın başvuru işlemi gerçekleşmiş oluyor. Ödeme dekontunuzu konsolosluğunuza teslim etmenizi müteakip başvuru evrakınızın askerlik şubenize gönderilmesi mümkün olacaktır.
 
S.8    : 15 Aralık 2011 tarihinden önce konsolosluğuma başvuru evrakımı teslim ettim, konsolosluk hak sahibi olduğumu tespit etti ve ödemede bulunmam için ödeme belgesi verdi. Ödememi 15 Aralık 2011 günü veya sonraki bir tarihte yaptım. Önceki yasada belirtilen miktarlara göre dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilir miyim?
 
C.8   : Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4/a maddesi, başvuru işlemini; durumlarını ispata yarayan belgelerin yükümlüler tarafından bağlı oldukları konsolosluklara ibraz edilmesi, istenen dövizin ödenmesi ve konsolosluklar tarafından haklarında başvuru belgesinin tanzim edilmesi şeklinde tanımlamaktadır. Döviz ödemenizi 14 Aralık 2011 tarihine kadar yapmadığınızdan eski yasada belirtilen ödeme miktarından yararlanamazsınız.
 
 
S.9    : 15 Aralık 2011 tarihinden önce konsolosluğuma başvuru evrakımı teslim ettim, konsolosluk hak sahibi olduğumu tespit etti ve ödemede bulunmam için ödeme belgesi verdi. Havale talimatını 14 Aralık 2011 günü muhabir bankaya bildirmeme rağmen, ödemenin muhabir banka tarafından bu tarihten sonra yapıldığını öğrendim. Hak kaybına uğramamak için ne yapmam gerekiyor?
 
C.9   : Önceki yasada belirtilen miktarlardan yararlanabilmeniz için yapmış olduğunuz ödemenin en geç 14 Aralık 2011 günü T.C. Merkez Bankasına muhabir banka tarafından gönderilmiş olması gerekiyor. Havale talimatını 14 Aralık 2011 tarihinde verdiğinizi ispatlayan yazılı bir beyanatı muhabir bankadan alıp konsolosluğunuz vasıtasıyla Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderdiğiniz takdirde, durumunuz değerlendirilecektir.
 
S.10  : 15 Aralık 2011 tarihinden önce konsolosluğuma başvuru evrakımı teslim ettim ve ödememi de bu tarihten önce yaptım. Ancak, konsoloslukça yapılan incelemede henüz hak sahibi olmadığım tespit edildiğinden başvurum işleme konmadı. Ödediğim parayı geri alabilir miyim veya ödediğim parayı geri almazsam ileride hak sahibi hale gelip başvurum kabul edilince bu para ödeyeceğim miktardan düşülür mü?
 
C.10 : Yararlanma şartlarını taşımadıkları halde konsolosluklar tarafından sehven başvurularının kabul edildiği anlaşılan vatandaşlarımızın ödedikleri döviz tutarı, kendilerine iade edilebilmektedir. Bu durumdakiler; ödedikleri paranın iadesini talep eden dilekçelerini, T.C. Kimlik Numarası, yurt içinde adlarına açılı TL hesabının IBAN numarasını, iletişim adresi ve irtibat numaralarını içerecek şekilde kayıtlı oldukları askerlik şubelerine gönderdikleri takdirde haklarında geri ödeme işlemi başlatılacaktır. Bunlardan, ödedikleri paranın iadesini talep etmeyenler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde ettiklerinde ödedikleri miktar kadar az ödemede bulunurlar.
 
S.11  : 15 Aralık 2011 tarihinden önce konsolosluğuma müracaat etmeye çalıştım ancak yoğunluk nedeniyle başarılı olamadım. Müracaat evrakımı konsolosluğuma teslim etmeden ve ödeme belgesi düzenlettirmeden muhabir bankaya doğrudan ödemede bulundum. Bu durumda dövizle askerlik başvurusu yapmış sayılır mıyım?
 
C.11 : Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4/a maddesi, başvuru işlemini; durumlarını ispata yarayan belgelerin yükümlüler tarafından bağlı oldukları konsolosluklara ibraz edilmesi, istenen dövizin ödenmesi ve konsolosluklar tarafından haklarında başvuru belgesinin tanzim edilmesi şeklinde tanımlamaktadır. Konsolosluklarına müracaat edip hak sahibi olup olmadıkları tespit edilmeden doğrudan döviz ödemesinde bulunan vatandaşların başvurularının kabulü, belirtilen Yönetmelik hükmü uyarınca mümkün değildir.   
 
S.12  : 15 Aralık 2011 tarihinden önce konsolosluğuma müracaat etmeye çalıştım ancak yoğunluk nedeniyle başarılı olamadım. Müracaat evrakımı konsolosluğuma teslim etmeden ve ödeme belgesi düzenlettirmeden muhabir bankaya doğrudan ödemede bulunduğumdan başvurum işleme konmadı. Ödediğim parayı geri alabilir miyim veya ödediğim parayı geri almazsam ileride hak sahibi hale gelip başvurum kabul edilince bu para ödeyeceğim miktardan düşülür mü?
 
C.12 : Bu durumdaki vatandaşlarımızın ödedikleri döviz tutarı, kendilerine iade edilebilmektedir. Başvuruları kabul edilmeyen vatandaşlarımız; ödedikleri paranın iadesini talep eden dilekçelerini, T.C. Kimlik Numarası, yurt içinde adlarına açılı TL hesabının IBAN numarasını, iletişim adresi ve irtibat numaralarını içerecek şekilde kayıtlı oldukları askerlik şubelerine gönderdikleri takdirde haklarında geri ödeme işlemi başlatılacaktır. Bunlardan, ödedikleri paranın iadesini talep etmeyenler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde ettiklerinde ödedikleri miktar kadar az ödemede bulunurlar.
 
S.13  : 15 Aralık 2011 tarihinden önce dövizle askerlik hizmeti müracaatında bulunmak için konsolosluğuma gittim ve konsolosluk sıramatik makinesinden sıra fişi aldım, ancak bana sıra gelmeden yeni yasa onaylandı. Bu durumda, elimdeki sıramatik fişine istinaden eski yasadaki ödeme miktarlarına göre dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunabilir miyim?
 
C.13 : Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4/a maddesi, başvuru işlemini; durumlarını ispata yarayan belgelerin yükümlüler tarafından bağlı oldukları konsolosluklara ibraz edilmesi, istenen dövizin ödenmesi ve konsolosluklar tarafından haklarında başvuru belgesinin tanzim edilmesi şeklinde tanımlamaktadır. Belirtilen mevzuat hükümlerine göre başvurunuz oluşmadığından, eski yasada belirtilen ödeme miktarlarına göre dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazsınız. 
 
S.14  : 15 Aralık 2011 tarihinden önce süresi içinde ödememi tamamlamama rağmen, temel askerlik eğitimimi yapmadığım gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmıştım. Yeniden dövizle askerlik başvurusunda bulunmam gerekiyor mu?
 
C.14 : Askerlik şubenizce hakkınızda yapılacak araştırmada, dövizle askerlik başvuru tarihi ile ödemenizi tamamladığınız tarih arasında; altı aydan fazla yurt içinde kalmadığınızın, yurda kesin dönüş yapmadığınızın, sınır dışı edilmediğinizin, meslek veya sanatınızı yurt içinde icra etmediğinizin ve ödemenizin T.C. Merkez Bankası hesabına geçtiğinin tespit edilmesi halinde, yeniden başvuru yapmanıza gerek kalmadan askerlik hizmetinizi yerine getirmiş sayılacaksınız. Askerlik şubenizce düzenlenecek “Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yerine Getirmiş Sayılanlara Mahsus Belge” yurt dışı adresinize ve konsolosluğunuza gönderilecek.
 
S.15  : 15 Aralık 2011 tarihinden önce süresi içinde döviz ödememi tamamlamadığım gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmıştım. Yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilir miyim?
 
C.15 : Dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeniz için, durumunuzu ispata yarayan belgelerinizle birlikte konsolosluğunuza müracaat etmeniz gerekecektir. Konsoloslukça yapılacak incelemede hak sahibi olduğunuz tespit edildiği takdirde, mevcut ödemenizi başvuru sırasında 10.000 Avro’ya peşin olarak tamamlamak suretiyle yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirsiniz.
 
S.16  : 15 Aralık 2011 tarihinden önce; yurt içinde altı aydan fazla kaldığım/sınır dışı edildiğim/yurda kesin dönüş yaptığım/yararlanma şartlarını kaybettiğim/meslek veya sanatımı yurt içinde icra ettiğim gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmıştım. Yeniden dövizle askerlikten yararlanabilir miyim?
 
C.16 : Yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeniz için; 08 Şubat 2011 tarihinden önce belirtilen nedenlerle yasa kapsamından çıkarılmış olmanız veya 08 Şubat 2011 tarihinden önce yasa kapsamından çıkarılmanızın gerektiği sonradan tespit edilmiş olması gerekmektedir. Bu durumdaki vatandaşlarımızdan hak sahibi oldukları konsolosluklarınca tespit edilenler, başvuruları sırasında mevcut ödemelerini 10.000 Avro’ya peşin olarak tamamladıkları takdirde, 1111 sayılı Askerlik Kanununun Geçici 43’üncü maddesi uyarınca yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.
 
S.17  : Yeni yasa yürürlüğe girmeden önce taksitle ödeme şeklinde dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunmuştum. Ödememi süresi içinde yatırmaz ve ileride dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırsam, yeniden yararlanmak için ne kadar ödemede bulunmam gerekiyor?
 
C.17 : Önceki yasa hükümlerine göre başvuruda bulunmuş vatandaşlarımızdan, 38 yaş sonuna kadar (Örn.:2011-38=1973 doğumlular bu yıl) ödemelerini tamamladıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar, yararlanma şartlarını taşıdıklarının konsolosluklarınca tespiti ve başvuruları sırasında ödemelerini peşin olarak 10.000 Avro’ya tamamlamaları kaydıyla, yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabileceklerdir.  
 
S.18  : Yeni yasaya göre taksitle ödeme şeklinde dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulundum. Ödememi süresi içinde yatırmaz ve ileride dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırsam, yeniden yararlanmak için ne kadar ödemede bulunmam gerekiyor?
 
C.18 : Yeni yasa hükümlerine göre başvuruda bulunmuş vatandaşlarımızdan, 38 yaş sonuna kadar (Örn.:2011-38=1973 doğumlular bu yıl) ödemelerini tamamladıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar, yararlanma şartlarını taşıdıklarının konsolosluklarınca tespiti ve başvuruları sırasında ödemelerini peşin olarak 10.000 Avro’ya tamamlamaları kaydıyla, yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabileceklerdir.
 
S.19  : Yeni yasanın uygulanma tarihinin daha ileriki bir tarihe kadar uzatılması mümkün mü?
 
S.19  : Dövizle askerlik hizmeti uygulamasında değişiklik yapan yasa, 30 Kasım 2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 15 Aralık 2011 tarihinde onaylanmasını müteakip Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın yürürlülük tarihinin uzatılması, mevzuat açısından mümkün olmadığı gibi bu konuda herhangi bir çalışma da bulunmamaktadır.
 
S.20  : Yurt dışında yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte ve aynı zamanda da çalışmaktayım. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakkım var mı?
 
C.20 : Dövizle askerlik hizmetini düzenleyen Kanun hükümleri uyarınca; yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznine sahip olarak “işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu” statüsünde çalışan vatandaşlarımızdan, Türkiye’de geçen süreler düşüldükten sonra toplam en az 3 yıl (1095 gün) çalıştıklarını konsolosluklarına müracaatlarında belgelendirenler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. Bu nedenle; nerede ve ne kadar süreyle çalıştığınızdan önce yabancı ülkedeki oturma veya çalışma izinlerinizin, Kanunda belirtilen “işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu” statülerini size sağlayıp sağlamadığının tespiti gereklidir. Vatandaşlarımızın yabancı ülkelerde sahip oldukları “oturma veya çalışma izinlerinin” kendilerine “işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu” statülerini sağlayıp sağlamadığına ise Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12/b maddesi uyarınca konsolosluklarca karar verilmektedir.
 
S.21  : Dövizle askerlik hizmeti için gerekli olan çalışma süresi, hangi tür çalışma sürelerini kapsamaktadır?
 
C.21 : Vatandaşlarımızın yabancı ülkelerdeki çalışma süreleri hesap edilirken; fiilen bir işte çalıştıkları, işsizlik maaşı aldıkları, eşinin veya yakınlarının çalışması nedeniyle işsizlik maaşı da alamadıkları, kısa süreli veya geçici işlerde (part-time çalışma) çalıştıkları, gayrimenkul veya nakdi faiz geliri ile geçindikleri sürelerin tamamı çalışma süresi olarak kabul edilir.
 
S.22  : Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir müddet çalışmıştım, ancak çeşitli nedenlerle dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunmadan Türkiye’ye kesin dönüş yapmak zorunda kaldım. Şimdi yeniden yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak çalışmaktayım. Daha önce çalıştığım süreler, dövizle askerlik başvurum sırasında dikkate alınır mı?    
 
C.22 : Vatandaşlarımızın yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren ya da meslek-sanat mensubu statüsünde çalıştıkları tüm süreler, konsolosluklara müracaatlarında belgelendirmeleri kaydıyla, dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma süresinden sayılır.
S.23  : Bulunduğum yabancı ülkeye geldiğimde bana önce oturma izni verdiler, bir müddet sonra da çalışma izni verdiler. Dövizle askerlik başvurusunda bulunduğumda, çalışma izni olmadan çalıştığım süreler sayılacak mı?
 
C.23 : Bazı yabancı ülkelerde, ikamet ve çalışma hakkı tek bir izin belgesi ile (Örn.:Almanya, Hollanda, Fransa, vb.) ifade edilirken, bazı ülkelerde hem oturma hem de çalışma olmak üzere iki ayrı izin belgesi ile (Örn.: Rusya) ifade edilmektedir. Oturma ve çalışma olmak üzere iki ayrı izin belgesi veren ülkelerde, izin belgelerinden herhangi birine sahip olmadan geçen süreler, “işçi-işveren-meslek/sanat mensubu” statüleri sağlanmadığı için, dövizle askerlik hizmeti çalışma süresinden sayılmamaktadır.
 
S.24  : Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunmadan önce işçi-işveren-meslek/sanat mensubu-gemi adamı olarak askerliğimi erteletmiştim, ancak 183 günden fazla Türkiye’de kaldığım tespit edildiği için ertelemem bir daha yenilenmemek üzere iptal edildi. Ertelememin iptal edildiği tarihten önce çalıştığım süreler, dövizle askerlik başvurusunda bulunduğumda sayılacak mı?
 
C.24 : Vatandaşlarımızın, yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statülerinde ya da yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalıştıkları tüm süreler dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma süresinden sayılır. Erteleme işleminin iptal edilmiş olması, çalışma süresinin sayılmayacağı anlamına gelmemektedir.

sıgorta gunlerı

ethem ekıncı
24 Haziran 2014 Salı 10:25

DOVIZLI ASKERLIK YAPTIM.BUTUN EVRAKLARIMI BAGLI OLDUGUM KONSOLOSLUGA VERDIM.SIGORTA GUNLERIMI TURKIEYDEN TEMIN EDEBILIRMIYIM.

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET