gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ECZANELERİN SGK'YA DOZ DÜZELTME TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

SGK ile sözleşmeli eczacıların e-reçeteye geçiş sonrasında doz düzeltme taleplerinde bir artış yaşanılmaktadır. Düzeltme taleplerindeki bazı eksiklikler nedeniyle işlemler gecikmektedir. Gecikmeye, doz düzeltme dilekçelerinde bulunan eksiklikler, Sağlık Uygulama Tebliği ve Medula'da bulunan kısıtlamalar dikkate alınmadan düzeltme talebinde bulunulması, SGK'ya henüz teslim edilmemiş reçeteler için doz düzeltme talebinde bulunulması gibi nedenler yol açmaktadır.

11 Ekim 2014 Cumartesi 16:47
ECZANELERİN SGK'YA DOZ DÜZELTME TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ECZANELERİN SGK'YA DOZ DÜZELTME TALEPLERİ
 
SGK ile sözleşmeli eczacıların e-reçeteye geçiş sonrasında doz düzeltme taleplerinde bir artış yaşanılmaktadır. Düzeltme taleplerindeki bazı eksiklikler nedeniyle işlemler gecikmektedir. Gecikmeye, doz düzeltme dilekçelerinde bulunan eksiklikler, Sağlık Uygulama Tebliği ve Medula'da bulunan kısıtlamalar dikkate alınmadan düzeltme talebinde bulunulması, SGK'ya henüz teslim edilmemiş reçeteler için doz düzeltme talebinde bulunulması gibi nedenler yol açmaktadır.

Eczacılar her şeyden önce reçete kaydı tamamlamadan önce ilaç bitim tarihlerine dikkat etmelerinde yarar bulunmaktadır. Eczacı düzeltme istenilen reçeteye ilişkin Formun hekim tarafından onaylanarak elden veya posta/kargo ile Sağlık Hizmet Merkezlerine ulaştırmaları gerekiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR;

(1)Düzeltme istenilen reçeteyi düzenlemiş olan doktorun onayı olmayan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yalnızca rapor fotokopisi ile doz düzeltme yapılamamaktadır.)
(2)E-reçeteler için doz düzeltmelerinin, fatura dönemi içinde, reçeteyi yazan hekim tarafından yapılması gerekmektedir.
(3)Düzeltme istenilen ilaç manuel rapor ile karşılanmış ise, "Aslı Gibidir" onaylı rapor fotokopisinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
(4)Düzeltme istenilen ilaç ile ilgili SUT'ta özel düzenleme belirtilmiş ise, (branş kısıtlaması, sağlık tesisi basamağı gibi..) doktor yazısında bu düzenlemelere dikkat ediniz.
(5)Düzeltme istenilen ilaç ile ilgili olarak Medula'da tanımlanmış maksimum dozların veya raporlu karşılanan ilaçlar için, raporda belirtilen dozların üzerindeki düzeltme talepleri değerlendirme dışı bırakılmaktadır.
(ö)Eritropoietin vb... ilaçlar için doz düzeltme taleplerinde, maksimum doz kısıtlaması nedeniyle Hb, Ferritin/TSAT, hastanın kilosu ve kg başına uygulanacak ünite verilerinin de belirtilmesi gerekmektedir.
(7)Evraklar gönderildikten sonra, düzeltmenin yapılıp yapılmadığının Medula sisteminden takip edilmesi gerekmektedir. 
(8)İstenilen belgeler ve doktor bilgileri eksiksiz ve okunaklı olmalıdır. Eğer metinde düzeltme yapılmış ise, hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.
(9)Yukarıdaki şartlan sağlamayan başvurular, eksiklikler tamamlanmadan değerlendirmeye alınmamaktadır.

K:Sosyal Güvenlik Kurumu


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET