gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EĞİTİMCİLERİN SIK SORDUĞU SORULARA CEVAP

www.kamudanhaberler.com

17 Aralık 2010 Cuma 14:57
Eğitimcilerin Sık Sorduğu Sorulara Cevap

1- Sözleşmeli öğreticiliğe görevlendirildiğimde, Şubat-2006’da atama olursa kadrolu öğretmenliğe başvuru yapabilir miyim? Atandığımda hakkım saklı kalacak mıdır?
• Şubat-2006’da atama olursa kadrolu öğretmenliğe başvuru yapabilirsiniz. Atandığınızda sözleşme bitimi (30/06/2006) tarihine kadar göreve başlama durumunuz ertelenebilecektir.

2- Bilgisayar Öğreticiliği için başvurduğumda Meslek Yüksek Okulu mezunu olarak hangi belgeleri ibraz etmem gerekiyor?

• Bilgisayar Öğreticiliğine başvuru yapacak 2005/78 sayılı Genelge’nin 4’üncü sayfasındaki 13’üncü maddesinde belirtilen Meslek Yüksek Okulu mezunlarından KPSS sonuç belgesi istenmeyecektir. Önlisans diplomasının aslı ve bir örneği ibraz edilecektir.

3- Lisans mezunuyum, pedagojik formasyonum yok. KPSS puanım 75’in altında. Bilgisayar Öğreticiliği alanına başvurabilir miyim?
• Bilgisayar öğreticiliğine başvuracak adaylarda, 2004-2005 KPSS’ye girmiş olmak ve formasyonsuz adaylar için KPSS’den 75 ve üzeri puan almış olmak şartları aranmayacaktır.

4- Sağlık raporu, kurul raporu mu olması gerekiyor?
• 2005/78 sayılı Genelge’de belirtildiği gibi herhangi bir sağlık kurumundan alınmış “Öğretmen olur.” ifadesi bulunan sağlık raporları geçerlidir. Sağlık raporunu başvuru süresi içinde yetiştiremeyecek olanlar, bu belgelerini görevlendirildikleri takdirde sözleşme imzalarken teslim edeceklerdir.

8- İngilizce Alan / Branşına kimler başvuruda bulunabilir ve öncelik sıraları nedir?
• Aşağıda belirtilen sıralama esas alınarak İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını tamamlamış olmaları şartıyla;
- Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının TTK' nın 119 sayılı Kararı eki çizelgesinde yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar (mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak elektronik başvuru formunda listelenen "* (Y.DİL) YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ 119 SAYILI KARAR EKİ ÇİZELGEDE YER VERİLEN LİSANS DÜZEYİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETİM YAPAN BÖLÜM MEZUNLARI"_45414_ programı seçeceklerdir),
- TTK' nın 119 sayılı Kararı eki çizelgesinde herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlarından mezun olup “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)”nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar (Mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak elektronik başvuru formunda listelenen "* (Y.DİL) 119 SAYILI KARAR EK ÇİZ. HERHANGİ BİR ALAN ÖĞRETMENLİĞİNE KAYNAK GÖSTERİLEN PROGRAMLARINDAN MEZUN OLUP KPDS SINAVINDAN (B) VE DAHA YUKARI DÜZEYDE PUAN ALANLAR"_45417_ programı seçeceklerdir. Almanca ve Fransızca öğretmenliğine kaynak olan bölümlerden mezun olup bu şartı taşıyanlar dahil.),
• Almanca ve Fransızca öğretmenliğine kaynak olan bölümlerden mezun olup, öğrenimleri süresince 40 kredi İngilizce eğitimi aldığını belgelendirenler (mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak elektronik başvuru formunda listelenen "* (ALMANCA-FRANSIZCA) 119 SAYILI KARAR EKİ ÇİZ.ALMANCA-FRANSIZCAYA KAYNAK GÖSTERİLEN PROGRAMLARINDAN MEZUN OLUP 40 KREDİLİK İNGİLİZCE EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELENDİRENLER" _82900_ programı seçeceklerdir)
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET