gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMEKLİLERE DİSİPLİN CEZASI UYGULANIR MI ?

Emeklilere disiplin cezası uygulanır mı ?

27 Ocak 2014 Pazartesi 21:08
Emeklilere disiplin cezası uygulanır mı ?

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98’inci maddesinde Devlet Memurunun istek, 

yaş haddi, malullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması durumunda memurluğun 

sona ereceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda 657 sayılı Kanunun 125’inci maddesine 

göre disiplin cezalarının memurlara yönelik bir düzenleme olması nedeniyle tarafına emekli 

aylığı bağlanmış kişilere söz konusu cezanın tatbik olunamayacağı ancak ilgilinin aynı 

Kanunun 93’üncü maddesi uyarınca yeniden memurluğa alınması halinde cezanın 

uygulanabilirliğinin olduğu, Bkz:dpb 

Bu nedenle emekliye ayrılan devlet memurlarına memurluk yaptığı dönemle ilgili 

olarak soruşturma açılabilir, ancak uygulama imkânı olmayan bir disiplin cezasıyla tecziyesi 

durumunda söz konusu işlem dosyasına kaldırılır ve memuriyete dönmesi durumunda işleme 

konulur. 


K:Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Personel D. Başk., Disiplin

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET