gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMEKLİLİĞİ GELEN VEYA KAMU KURUM SINAVINI KAZANAN UZMAN ERBAŞLARIN DURUMU

Uzman erbaşların emeklilik hakkını elde etmiş veya bir kamu kurumunun sınavını kazanması ve o kamu kurumuna girmek istemesi nedeniyle, sözleşme süresi henüz dolmadığı halde kendi isteği üzerine istifa etmek isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilmemektedir. Bu duruma ilişkin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından verilen kararlarda idare işlemleri uygun bulunmaktadır.

12 Kasım 2015 Perşembe 12:09
EMEKLİLİĞİ GELEN VEYA KAMU KURUM SINAVINI KAZANAN UZMAN ERBAŞLARIN DURUMU

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi(AYİM) bir kararında, emeklilik hakkını elde etmiş ancak sözleşme süresi henüz tamamlanmadığı için emeklilik istemi kabul edilmeyen bir uzman erbaş hakkında, davalı idarece emeklilik isteminin kabul edilmemesine yönelik olarak tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varmıştır(AYİM Birinci Daire, 22.02.2005 gün ve Esas: 2004/1066, Karar: 2005/125). 


Benzer şekilde, AYİM başka bir kararında, bir kamu kurumunun sınavını kazanması ve o kamu kurumuna girmek istemesi nedeniyle,  sözleşme süresi henüz dolmadığı halde kendi isteği üzerine istifa etmek isteyen uzman erbaşın bu isteminin idarece kabul edilmemesine yönelik olarak tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varmıştır(AYİM Birinci Daire, 04.12.2007 gün ve Esas: 2007/796, Karar: 2007/1173).


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET