gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMEKLİLİĞİ YAKLAŞAN MEMURLARIN (İŞTİRAKÇİ) BİLMESİ GEREKENLER

Maaş alma durumlarına göre 01 veya 15.10.2008 tarihinden önce memur olanların emeklilikleri istekle veya resen gerçekleşmektedir. Memurların emeklilik koşulları ve usulu aşağıda açıklanmaktadır.

20 Eylül 2014 Cumartesi 20:07
EMEKLİLİĞİ YAKLAŞAN MEMURLARIN (İŞTİRAKÇİ) BİLMESİ GEREKENLER

Memurlar istekle emeklilik ve re’sen emeklilik olarak iki kısımda maaş alabilirler.
 
İstekle Emekli Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

08/09/1999 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak hizmet süresi bulunanlar kadın 20, erkek 25 hizmet yıllarını tamamlamaları ve kademeli geçiş sürecinde tabi oldukları yaşları doldurmaları halinde,

08/09/1999 tarihinden sonra 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak göreve başlayanlardan Kadın için 58, erkek için ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisinin de hizmet sürelerinin 25 yıl ve daha fazla olması halinde,
 
emekli aylığına hak kazanabilmekte ve istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmektedir.

Ayrıca, iştirakçilerden 15 yıl fiili hizmet müddeti bulunanlar 61 yaşlarını doldurduklarında istekleri halinde kendilerine emekli aylığı bağlanabilecektir.
 
İştirakçilere Re’sen Emekli Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Re’sen emeklilik ise kişilerin istemleri dışında Kanunda yer alan şartların varlığı nedeniyle kurumlarınca yapılan emeklilik işlemidir.

30 hizmet yılını tamamlamış olanlar (seçilmiş belediye başkanları ve illerin daimi komisyon üyeleri hariç) kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re’sen emekliye sevk edilebilmekte, bunlara 61 yaşlarını da doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanabilmektedir. Kadın ve erkekler aynı şartlara tabidirler. Bu durumda, re’sen emekliye sevk edilenlerin 61 yaşlarını doldurmamış olmaları halinde; kendilerine toptan ödeme yapılmayıp, 61 yaşlarını doldurduktan sonra açıkta iken yapacakları başvurularına istinaden haklarında aylık bağlama işlemi yapılacaktır.

İştirakçilerden 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re’sen emekliye sevk edildiklerinde fiili hizmet süreleri 15 yılı doldurmuş olmak kaydıyla kendilerine emekli aylığı bağlanacaktır. Buna göre, kurumlar iştirakçilerden özel yaş haddi bulunmayanlardan 65 yaşını dolduranların, yaş hadlerini doldurdukları tarihleri takip eden aybaşından itibaren re’sen emekliye sevk ederek görevleriyle ilişiklerini keseceklerdir.

Bunun birlikte iştirakçiler sicilleri nedeniyle de re’sen emekliliğe sevk edilebilirler.
 
 
İstekle Emekli Aylığının Bağlanması İçin İştirakçiler Tarafından Nereye ve Nasıl Başvurulur?

SGK Kamu görevlileri, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuru yapacaktır.
 
 
Müracaat için gerekli belgeler nelerdir?
 
Görevde iken emekli olanlar için;
 
- Dilekçe (İstekle ve açıkta iken emekli olanlar için) 
- Emekliye Sevk Onayı, 
- Hizmet Belgesi, 
- Öğrenim Durum Belgesi, 
- Askerlik Durumu Belgesi, 
- Diğer Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi geçen hizmet sürelerini gösterir belge aslı
Açıkta iken emekli olanlar için;
Yukarıdaki belgelere ilaveten,
- Şahıstan halen ikamet edinilen yerdeki vergi dairesinden veya mal müdürlüğünden alınacak vergi mükellefi olup olmadığına dair resmi yazı. 
- Kanuna göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız kapsamında hizmetinin olup olmadığına dair birinci derece imzaya yetkili personel tarafından imzalı resmi yazı,
 - Görevinden ayrıldıktan sonra göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız kapsamına tabi çalışıp çalışmadığına dair kendisi tarafından doldurulacak beyanname.
 
 
Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişinin kurumuna ve kendisine bilgi yazısı gönderilmektedir. Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/
 
 
İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

İlk aylık kişinin ikamet adresine en yakın Halkbank veya Ziraat Bankası şubesine gönderilmektedir.  Emekli, dul ve yetimler aylıklarını bu bankaların herhangi bir şubesinden çekebilmektedir.
 

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için Kamu Ödemeler Daire Başkanlığı' na veya İl Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, Banka/PTT şube değişikliği talepleri “ www.turkiye.gov.tr ” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.
 
Aylık Ödenen Bankalar

1- Akbank T.A.Ş.
2- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 
3- Anadolubank A.Ş. 
4- Asya Katılım Bankası A.Ş.
5- Denizbank A.Ş. 
6- Burgan bank A.Ş.
7- Finansbank A.Ş.
8- HSBC Bank A.Ş.
9- ING Bank A.Ş.
10- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
11- Şekerbank T.A.Ş.
12- Tekstil Bankası A.Ş. 
13- Turkısh Bank A.Ş.
14- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
15- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 
16- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
17- Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
18- Türkiye İş Bankası A.Ş.
19- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
20- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
21- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

22- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü


K: SGK


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET