gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMEKLİLİK HESABINDA MEMURUN KIDEM VE KAZANILMIŞ AYLIĞI NEDİR?

Emeklilik hesaplamalarında memurun kıdem ve kazanılmış hak aylığı nedir?

30 Temmuz 2015 Perşembe 13:21
EMEKLİLİK HESABINDA MEMURUN KIDEM VE KAZANILMIŞ AYLIĞI NEDİR?

KIDEM AYLIĞI

İştirakçiye fiilen ödenen kıdem aylığına esas hizmet süresi kıdem hizmeti olarak kabul edilir. Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde ise kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınmaktadır. Her bir hizmet yılı için (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenmektedir. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tespit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenmektedir.


KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI

Kazanılmış hak aylığı, 657 sayılı Kanuna göre devlet memurunun öğrenim durumu ve hizmet sınıfı gibi hususların değerlendirilmesiyle tespit edilen memuriyete giriş derece ve kademesine yine bu kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademe üzerinden hesaplanan aylık olarak tanımlanabilir. Kazanılmış hak aylığına esas aylık derecesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak geçirilen ya da ilgili mevzuatı gereğince bu kapsamda geçmiş gibi değerlendirilen hizmet süreleri ile öğrenim durumu veya kariyeri dikkate alınarak uygulanan derece veya kademe ilerlemeleri sonucunda ulaşılan derece ve kademeyi ifade etmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET