gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENGELLİ İŞÇİNİN YENİDEN İŞE ALINMA ÖNCELİĞİ

İşyerinde çalışırken engelli hale gelen veya malul olan işçinin işe yeniden alımı gerekir mi?

30 Temmuz 2015 Perşembe 08:38
ENGELLİ İŞÇİNİN YENİDEN İŞE ALINMA ÖNCELİĞİ

İş Kanunu, işyerinde çalışırken herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışması sona eren işçilerin bazı durumlarda tekrar çalıştırılmasına ilişkin yükümlülükler getiriyor. Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrasında o işyerinde çalışırken engelli hale gelenlere ilişkin bir düzenleme yapılmış ve bu kişilere öncelik hakkı tanınıyor. Buna göre, işçi çalıştığı dönemde ister yaptığı işten isterse dış kaynaklı bir nedenden kazaya uğrasın ya da tamamen bünyesel nitelikli bir hastalığa tutulsun, engelli durumuna düşerse engelli istihdamında öncelik hakkına sahip olacaktır. 


İşveren yasal zorunluluk kapsamında işe alacağı engellileri seçerken daha önce kendi işçisi olup bu durumda engelli hale gelmiş olanlara öncelik tanıyacaktır. Yasal zorunluluk sadece çalışırken engelli hale gelenlere ilişkindir. Aynı şekilde, işyerinde engelli kontenjanı dolu olduğunda işverenin bu kişileri işe alma zorunluluğu bulunmamakta; ancak kontenjanın boşalması halinde söz konusu zorunluluk doğmaktadır. Bunun yanında ilgili kanuna göre; "Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır." Tazminat ödeyecek Tedavi sonucu iyileşenleri istihdam etme zorunluluğu işveren açısından kendiliğinden doğmayıp ancak bu kişilerin talepte bulunması halinde söz konusu olmaktadır. İşveren boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk yere bu kişileri yeni şartlarla işe almak zorundadır. 


İşverenin bu yükümlülüğe uymaması halinde para cezası yok ancak işçiye tazminat yükümlülüğü doğacak ve eski işçisine 6 aylık ücret tutarında tazminat ödemesi gerekecektir.

Cem Kılıç, Milliyet

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET