gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENGELLİ KPSS “ÇALIŞABİLİR” SAĞLIK KURULU RAPORU GEREKLİ Mİ?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik'te geçen “çalışabilir” ibaresinin kamuoyunda engelli adayların yeniden sağlık kurulu raporu almalarının gerekip gerekmediği Devlet Personel Başkanlığı açıklama yaptı.

24 Şubat 2014 Pazartesi 21:17
ENGELLİ KPSS “ÇALIŞABİLİR” SAĞLIK KURULU RAPORU GEREKLİ Mİ?


Bilindiği üzere “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde “engelli” ibaresi “doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler” şeklinde tanımlanmıştır.
Bu tanımda geçen “çalışabilir” ibaresinin kamuoyunda engelli adayların yeniden sağlık kurulu raporu almalarının gerekip gerekmediği yönünde tartışmalara sebep olduğu görülmüştür.
Bu çerçevede aşağıdaki hususların açıklanmasında fayda görülmüştür;
1- Engelli adayların yeni bir sağlık kurulu raporu almalarına gerek bulunmamaktadır.
2- Bahse konu ibare, kamu kurum ve kuruluşlarından geçtiğimiz atama döneminde Devlet Personel Başkanlığı’na iletilen ve “kamu kurumlarına merkezi yerleştirme ile yerleştirildiği halde çalışamayacak veya kendi ihtiyaçlarını göremeyecek durumda olan adaylar hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği” şeklindeki başvurulara bir karşılık olmak ve uygulama birliğini sağlamak üzere konulmuştur.
3- Bahse konu düzenleme yeni bir durum olmayıp, bir kadroda istihdam edilecek adaylar için aranacak asgari şart niteliğindedir.
4- İstihdam amaçlı sosyal politika uygulamalarında asgari düzeyde de olsa adayın “çalışabilir” durumda olması temel şarttır. Aday için düzenlenen veya yerleştirme işlemi sonrası kurumca ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek olan sağlık kurulu raporunda kişinin “çalışamaz” durumda olduğunun belirtilmesinin “atanmaya engel olduğu”nun bilinmesi gerekmektedir.
K:Devlet Personel Başkanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET