gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENGELLİ PRİMİ BİLDİRİM YANLIŞLIĞI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

4857 ile 4447 sayılı Kanunlarla sağlanan engelli istihdam prim teşviklerinde yapılan sık bildirim hataları nasıl gerçekleşmekte ve düzeltilme yolu.

22 Temmuz 2013 Pazartesi 09:50
ENGELLİ PRİMİ BİLDİRİM YANLIŞLIĞI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen engelli teşvikinden en az % 40oranında engelli raporu olan sigortalılardan dolayı, 4447 sayılı Kanunun 50 ncimaddesinde öngörülen teşvikten ise işsizlik ödeneği almakta iken işe alınansigortalılardan dolayı yararlanılabilmektedir.

Ancak bazı işverenlerin engelliraporu olmayan veya olmakla birlikte engel oranı % 40'ın altında olansigortalıları 14857/54857 sayılı kanun numarasını seçerek bildirdikleri,işsizlik ödeneği almayan sigortalıları da 15921 sayılı kanun numarası seçerek bildirebilmektedir.

14857/54857sayılı kanun numarası seçilerek bildirilecek sigortalıların %40 oranındaengelli olup olmadıkları, gerekse 15921 sayılıkanun numarası ile seçilerek bildirilecek sigortalıların işsizlik ödeneğialmakta olup olmadıkları İş-Kur veri tabanına bağlanarak kontrol edilecek ve İş-Kur verilerinde % 40 oranında engelli kaydı bulunmayan sigortalıların14857/54857 sayılı kanun numarası seçilerek, işsizlik ödeneğialmayan sigortalıların ise 15921 sayılı kanun numarası seçilerekbildirilmelerine sistem tarafından izin verilmemektedir.

14857/54857 kanunnumarası ile gerekse 15921 sayılı kanun numarası ile bildirilecek sigortalıların öncelikle e-Bildirge giriş ekranlarında mevcut "Engellive İşsizlik Teşvik Yönetimi" ekranı vasıtasıyla sistemetanımlanmaları gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET