gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİNİN İTHALİ İÇİN NELER GEREKLİDİR?

Enteral Beslenme Ürünleri İthalat İzin İşlemleri İçin İstenen Belgeler ...

08 Aralık 2010 Çarşamba 21:13

Enteral beslenme ürünlerinin ithal izinleri ve fiyatlandırma işlemleri 4 Haziran 2001 tarih ve 3584 sayılı Sağlık Bakanlığı Makam Onayı ile (bu tarihten itibaren) Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.

1.Dilekçe;

--İthalatı gerçekleştiren kuruluşun ünvan ve adresini içermelidir.
--Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmalıdır.
--İthalatçı kuruluş mühürü ile yetkilisinin imzası bulunmalıdır.

 

2.Kontrol Belgesi;

--Orijinal, 6 adet olmalıdır.
--31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/4 sayılı “Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ’in EK:3 bölümüne uygun olarak yazılmalıdır.
--İthalatçı kuruluş mühürü ile yetkilisinin imzası bulunmalıdır.
--G.T.İ.P. numarası doğru yazılmalı ve G.T.İ.P. numarasının yanında “(tıbbi amaçlı)” ifadesi yer almalıdır.
--Malın kullanılacağı yer olarak “tıbbi amaçlı beslenmede” ifadesi yazılmalıdır.
--Madde adı ve miktarı yönünden proforma fatura ile uyumlu olmalıdır.

3.Proforma Fatura;

--1’i orijinal olmak üzere 5 adet olmalıdır.
--Orijinalinde 750.000 TL, fotokopisinde 250.000 TL. damga pulu olmalıdır.
--Bakanlığa başvurulduğu tarihte 6 aydan eski tarihli olmamalıdır.
--İthalatçı kuruluşun ünvan ve adresi yer almalıdır.
--Madde adı ve miktarı yönünden kontrol belgesi ile uyumlu olmalıdır.
--Türkçe çevirisi olmalıdır.

4.Sağlık Sertifikası;

--Orijinal olmalıdır.
--İthal edilecek ürünün üretildiği ülkenin (menşei) yetkili sağlık kuruluşunca onaylı (mühürlü ve yetkili tarafından imzalı) olmalı, yeni tarihli ve ithal edilen ürünün sağlığa zararlı olmadığı o ülkede aynı amaçla üretilip tüketildiği belirtilmelidir.
--Türkçe çevirisi noter tasdikli olmalıdır.
--Sertifika üzerinde süre belirtilmiyorsa 1 yıl süreyle geçerlidir.

5.Analiz Sertifikası ve Spesifikasyon Belgeleri;

--Orijinal olmalıdır. Düzenlenme tarihinden itibaren 12 ay geçerli olmalıdır.
--Üretici firma tarafından hazırlanmalı ve yetkilisinin imzasını taşımalıdır.
--İçerdiği değerler uluslararası (varsa TGK ürün tebliğine yoksa Codex Alimentarius, AB direktifi vb.) mevzuata uygun olmalıdır.
--Ürünün bileşimi ( ana madde, ingrediyen, katkı maddeleri, vitamin ve mineraller ) ad ve yüzde miktarları ile 100 kkal.deki miktarları yer almalıdır.
--Analiz sertifikası, mikrobiyolojik analizi de içermeli; total mezofilik aerobik bakteri, Koliform, E.Coli, Salmonella, Staphylococcus aureus gibi mikrobiyal değerleri kapsamalıdır.
--Türkçe çevirisi olmalıdır.
--Üç adet fotokopisi dosyaya eklenmelidir.

6.Seri Numarası, İmal ve Son Kullanma Tarihi;

-- Analiz sertifikası ve / veya proforma fatura üzerinde yer almalıdır.

7.Etiket Örneği;

-- Ürünün yurtdışında satışa sunulan orijinal etiket örneği
-- Ürünün Türkiye’de satışa sunulacak olan Türkçe etiket örneği ve 3 adet fotokopisi
-- Ürünün Türkiye’de satışa sunulacak olan Türkçe etiket örneği 25 Ağustos 2002 tarih ve 24857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi- Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (Tebliğ No: 2002/58) ile 24 Aralık 2001 tarih ve 24620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğine (Tebliğ No: 2001/42) uygun olarak hazırlanmalıdır.
-- “Sağlık Bakanlığının ..... tarih ve ........ sayılı izni ile ithal edilmiştir” ibaresi yer almalıdır.
--Etiket üzerinde fiyat küpürü bulunmalıdır.
--Bakanlığa verilecek etiket örneği firmaca kaşelenip

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET