gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EŞİ SAĞLIK PERSONELİ SUBAY ASTSUBAY UZMAN JANDARMA VE ER ERBAŞLARA TAYİN VE ATAMA DÜZENLEMESİ

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında eşi çalışan askeri personeli atama ve tayinlerinde 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 4 Nisan 2015 tarihi itibariyle değişti. Değişiklik sonrası askeri personel eş atama ve nakil işlemlerinde neler değişti?

25 Nisan 2015 Cumartesi 11:20

Askeri personel haberleri


Geçici göevlendirme
Yönetmeliğin geçici görevlendirmeleri düzenleyen 11/3 üncü maddesinde, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri hâlinde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilecekler.

İsteğe bağlı yer değiştirme
Yönetmeliğin İsteğe bağlı yer değiştirmeyi düzenleyen 16/3-e maddesinde "Mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapanların eşlerinin, kurumlar arası naklen atanmasında kura şartı aranmaz." hükmüne tabi olacaklar.

Zorunlu görev yeri değişenler
Yönetmeliğin 20/2 maddesinde "Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde;
b) Eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır." şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsama dahil olan askeri  personel atama ve tayinlerinde bu yönetmelik hükümlerine göre işlem göreceklerdir. Düzenlemenin diğer personel  bakımından değişiklikleri öğrenmek için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET