gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ESNAF ODALARI ÜYE AİDATI YASAL DAYANAĞI VE İŞYERİ KAPANDIKTAN SONRA ÜYE AİDAT BORÇLARI ÖDENİR Mİ?

ESNAF ODALARI ÜYE AİDATI YASAL DAYANAĞI VE İŞYERİ KAPANDIKTAN SONRA ÜYE AİDAT BORÇLARI ÖDENİR Mİ?

22 Ekim 2012 Pazartesi 08:10

 

Oda kaydı ve oda aidatının kanuni dayanağı nedir?

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun;

“Odaya kayıt” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir.”,

“Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri” başlıklı 61 inci maddesinin (b) bendinde; “Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.”,

hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla; esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri için, her ilde kurulu bulunan esnaf ve sanatkâr siciline ve dolayısıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıt olmaları ve bu odalara aidat ödemeleri 5362 sayılı Kanun gereğidir.

İş yerimi kapattım (15.08.2005 Sonrası Vergi Mükellefiyetim sona erdi) ama geçmiş yıllara ait oda aidat borçları çıktı, ne yapmalıyım?

Vergi mükellefiyetinizi sona erdirmiş fakat esnaf ve sanatkar sicilinden terkin işlemi yapmamış iseniz; vergi mükellefiyetinizi sona erdirmeniz ilgili oda kaydınızın ve sicil kaydınızın iptali anlamına gelmemektedir.

Dolayısıyla aidat borcunuz ilgili oda tarafından tahakkuk edilecektir. Ancak Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik’in “Yıllık aidat” başlıklı 6. maddesinin 8’nci bendinde yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresinin beş yıl olduğu ve beş yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidat ve gecikme zamlarının terkin edileceği, belirtilmektedir. Bu madde gereğince en fazla son beş yıl içerisinde tahakkuk edilen borçlarınızı ödemekle mükellefsiniz.

Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımız mesleki faaliyet durumlarındaki değişikliklerde bu değişikliği sicil müdürlüğüne otuz gün içerisinde bildirmekle mükelleftir. Daha sonra benzer problemler yaşamamak üzere lütfen en kısa zamanda sicil müdürlüğümüze bildirimde bulununuz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET