gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EV HİZMETLERİNDE GÜNDELİKÇİ ÇALIŞANLAR NASIL SİGORTALI OLACAK?

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı nasıl yapılacak?

01 Nisan 2015 Çarşamba 05:19
EV HİZMETLERİNDE GÜNDELİKÇİ ÇALIŞANLAR NASIL SİGORTALI OLACAK?

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, bu kapsamda çalışıp sigortalı sayılan kişiler ile çalıştıran ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ek-9 uncu maddesi ile düzenlenmiş olup, ek-9 uncu madde 1 Nisan 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Ek-9 uncu madde uyarınca; temizlik, yemek, ütü yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işleri olarak sayılabilecek “Ev Hizmetlerinde” hizmet akdiyle çalışanların sigortalılığı ile uygulamanın usul ve esaslarının Kurumumuzca belirleneceği öngörülmüştür.
Bu kapsamda ev hizmetlerinde çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik hak ve yükümlülüklerin usul ve esaslarının belirlendiği “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ” 01 Nisan 2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılması ev hizmeti olarak tanımlandı.

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile yapılacaktır. Form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar  ünitelere verilecektir.

“Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu”nda çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç gün çalıştırıldığına dair bildirim ile e-posta adresleri ile cep telefon numarası bilgileri bulunmakta olup, Formun bu şekilde doldurulması halinde ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin değişmemesi halinde yeni Formun düzenlenmesi istenmeyecektir. 10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun Formda belirtilmesi halinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına Kanunun ek 9 uncu maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Primlerin ödenmesi

Kuruma “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra çalıştıran kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler” seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla Kuruma ödeyebileceklerdir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET