gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GAZETECİLERİN ÇALIŞMA HAKLARI SORU VE CEVAPLAR

Gazetecilerin Basın İş Kanunudan kaynaklanan kıdem, ücret, yıllık izin vd. hakları...

13 Eylül 2011 Salı 19:29
Gazetecilerin çalışma hakları soru ve cevaplar

 • Basın iş kanununa göre kıdem hakkı ne zamandan itibaren hesaplanır?
Mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren
 • Basın İş Kanunu gereğince gazetecilerin terfie hak kazanabilmeleri için gazetede kaç yıl çalışmaları gerekir?
İki yıl
 • Basın İş Kanununa göre gazeteci ile işveren arasında yazılı olarak yapılması gereken sözleşmede nelerin bulunması zorunludur?
İşin nev’i, ücret miktarı, gazetecinin kıdemi
 • İşverenin gazetecinin iş akdini hastalık sebebiyle feshedebilmesi için hastalığın kaç aydan fazla uzaması gerekir?
Altı ay
 • Basın İş Kanununa göre, gazetecinin vazifesi devamlı gece çalışmasını gerektirdiği hallerde hafta tatili kaç gündür?
İki gün
 • Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde eşi ve çocuklarına hangi tutarda ölüm tazminatı verilir?
Aylık ücretinin üç mislinden az olmamak üzere, kıdem hakkı tutarında
 • Vazife göremeyecek şekilde hastalanarak, işveren tarafından işinden çıkarılan gazeteci kaç yıl içinde iyileştiği takdirde tekrar eski işine tercihan alınır?
Bir yıl içinde
 • Gazeteci çocuğu dünyaya geldiği zaman, kaç gün olağanüstü ücretli izne hak kazanır?
Üç gün
 • Gazeteciye; eşi veya çocuğu, anası veya babası öldüğü zaman kaç gün ücretli izin verilir?
Dört gün
 • Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı olanlara verilecek ücretli izin süresi ne kadardır?
Altı hafta
 • Basın İş Kanununa göre günlük çalışma süresi ne kadardır?
Sekiz saat
 • Basın İş Kanununa göre fazla mesai günde kaç saati geçemez?
En fazla üç saat
 • Basın İş Kanununa göre, günlük bir mevkutede çalışan gazeteciye en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla, bir yılda toplam ne kadar ücretli izin verilir?
Dört hafta
 • Basın İş Kanunu gereğince gazeteci işyeri dışında işverene bağlı olmaksızın, basınla alakası olsun veya olmasın başka bir iş tutabilir mi?
Sözleşmede aksi öngörülmediği sürece başka bir iş tutmakta serbesttir
 • Gazeteci, iş akdini feshedebilmesi için en az kaç ay önce işverene yazılı ihbarda bulunmalıdır?
En az bir ay önce
 • İşverenin maddi imkansızlık sebebiyle gazetecinin tazminatını bir defa da ödeyememesi halinde, ödeme en çok kaç taksitle yapılır?
Dört taksit
 • Basın İş Kanununa göre, müessesede çalışacak stajyer sayısı nasıl hesaplanır?
Yazı işleri kadrosunun yüzde onunu geçemez.
 • Gazeteciye her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin ne kadarıdır?
Yüzde 50 fazlası
 • Kadın gazetecinin hamileliği halinde, hamileliğin 7. ayından itibaren doğumun 2. ayının sonuna kadar izinli sayılır. Bu süre zarfında müessese gazeteciye ne kadar ücret öder?
Son aldığı ücretin yarısı
 • Gazetecilere ücretlerini zamanında ödemeyen işveren, bu ücretleri ne kadar fazlasıyla ödemeye mecburdur?
Her gün için yüzde beş fazlasıyla
 • Pazar gününden başka bir gün hafta tatili yapan bir gazetecinin Pazar günü çalışması fazla mesai sayılır mı?
Sayılmaz
 • Basın İş Kanunu gereğince, fazla çalışmaların saat 24 den sonraya tesadüf eden saatlerinde ücret ne kadardır?
Ücret bir misli fazlasıyla ödenir
 • Basın İş Kanununa göre, gazeteciler her hizmet yılı sonunda hangi tutarda ikramiyeye hak kazanırlar?
Bir aylık ücret tutarında
 
Kaynak: Çalışma Bakanlığı

Alıntılarda www.kamudanhaberler.com linkini gösteriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET