gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GEÇERSİZ EVLENME NEDENLERİ VE İPTALİ NASILDIR?

Geçersiz olan evlenmeler hangileridir? Bu evliliklerin iptali söz konusu mudur?

20 Haziran 2013 Perşembe 10:27
GEÇERSİZ EVLENME NEDENLERİ VE İPTALİ NASILDIR?

Geçersizolan evlenmeler hangileridir? Bu evliliklerin iptali söz konusu mudur?

 

Evlenme;

Eşlerdenbirinin evlenme sırasında evli bulunması,

Eşlerdenbirinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması,

Eşlerden birinde evlenmeye engelolacak derecede akıl hastalığı bulunması,

Eşlerarasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması durumlarındageçersizdir.

Bukapsamdaki davalar Cumhuriyet savcısı tarafındanre'sen açılır. Ayrıca davayla ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir.

Eşlerindava hakkı:

a)Ayırtetme gücünden geçici yoksunluk

b)Evlenmesırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, evlenmeniniptalini dava edebilir.

c)Yanılma

Aşağıdakidurumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:

1.Evlenmeyi hiç istemediği veyaevlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği hâlde yanılarak bu evlenmeye razıolmuşsa,

2. Eşindebulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez birduruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse.

c)Aldatma

Aşağıdaki durumlarda eşlerden birievlenmenin iptalini dava edebilir:

1.Eşininnamus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafındanveya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razıolmuşsa,

2.Davacınınveya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisindengizlenmişse.

d)Korkutma

Kendisinin veya yakınlarındanbirinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pekyakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş,evlenmenin iptalini dava edebilir. Evlenme iptal davası açma hakkı, iptalsebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her hâlde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekledüşer.

 

Yasaltemsilcinin dava hakkı

Küçük veya kısıtlı, yasaltemsilcisinin izni olmadan evlenirse, izni alınmayan yasal temsilci evlenmeniniptalini dava edebilir.

Bu suretle evlenen kimse sonradanonsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veyakadın gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET