gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HASTALANAN TAŞERON İŞÇİSİ ÜCRET ALABİLİR Mİ?

Kamu taşeron işçisi hastalandığı dönemde işe gelmezse, gelmediği günler için ücret alıp alamayacağı merak edilen konular arasındadır. Çalışan uygulama konusunda bilgi sahibi olursa gelir kaybına engel olacaktır.

25 Eylül 2014 Perşembe 17:46
HASTALANAN TAŞERON İŞÇİSİ  ÜCRET ALABİLİR Mİ?

Kamu taşeron işçisi hastalandığı dönemde işe gelmezse, gelmediği günler için ücret alıp alamayacağı merak edilen konular arasındadır. Çalışan uygulama konusunda bilgi sahibi olursa gelir kaybına engel olacaktır. 

Taşeron işçisi hastalandığı zaman, acil haller dışında, taşerondan izin alarak işyeri hekimine veya sağlık kuruluşuna (aile hekimi, hastane vb.) gitmelidir. İzinsiz gittiğinde taşeron hastalığın acil hal olduğunun belgelenmesini isteyebilir. 

İşyeri hekimi 2 gün için istirahat raporu verebilir. 2 günü aşan istirahatler için sağlık kuruluşu doktorundan istirahat raporu alınmalıdır. 2 günü geçen istirahat raporları için Sosyal Güvenlik Kurumu geçici işgöremezlik ödeneği vermektedir. 
  

Taşeron işçisi ile taşeron arasında işe başlarken imzalanan iş sözleşmesinde bu durum düzenlenmiş olabilir. Düzenleme varsa, bu düzenleme geçerlidir. 


Taşeron işçisine sözleşmede hastalıklı olduğu günler için
1) Tam ücret ödeneceğini (Geçici işgöremezlik ödeneğini işçi alarak fark taşeron tarafından ödeme veya tam ücret ödenip geçici işgöremezlik ödeneği taşerona verilme)  
2) Herhangi bir ücret ödenmeyeceğine,
Kararlaştırılmış olabilir.

Bu çerçevede taşeron işçilerin sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarının 2 günden sonrası için yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu kapsamdaki devamsızlıklarda işveren tarafından ücret ödenmesi yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu konudaki uygulama iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması durumunda uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET