gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İHALELERDEN DOLAYI HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILANLAR

Cumhuriyet Savcılıklarınca haklarında kamu davası açılanlara ilişkin gönderilen bilgiler, Kurumumuza ulaştığı gün haklarında kamu davası açılanlar listesine işlenmekte ve teyit işlemleri bu çerçevede gerçekleştirilmektedir.

26 Aralık 2010 Pazar 18:42
İhalelerden dolayı haklarında kamu davası açılanlar

4734 sayılı Kanunun "İsteklilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; " Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir" hükmü yer almaktadır. Bu hükme dayalı olarak Cumhuriyet Savcılıklarınca haklarında kamu davası açılanlara ilişkin gönderilen bilgiler, Kurumumuza ulaştığı gün haklarında kamu davası açılanlar listesine işlenmekte ve teyit işlemleri bu çerçevede gerçekleştirilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET