gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İKAMET İZNİ BAŞVURU BELGESİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR

Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvurusunu tamamlayan yabancılara, “İkamet İzni Başvuru Belgesi” verilir.

29 Eylül 2015 Salı 10:34
İKAMET İZNİ BAŞVURU BELGESİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR

Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvurusunu tamamlayan yabancılara, “İkamet İzni Başvuru Belgesi” verilir.

Söz konusu ikamet izni başvuru belgesinin sağladığı haklara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yabancılar, başvuruları sonuçlanıncaya kadar ülkede bu belgeyle kalabilirler.

b) Bu belge ile yabancılar, ikamet izni başvurusunun sonucunu beklemeksizin ikamet harçlarını (harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç olmak üzere) ödediklerini kanıtlamak ve talep ettikleri ikamet izni süresinin içinde olmak kaydıyla başvuru belgeleriyle birlikte sınır kapılarından çıkış yapabilirler, on beş gün içinde döndükleri takdirde ülkeye girişlerinde vize koşulundan muaf tutulurlar.

c) (b) maddesindeki uygulanmada yüz seksen günde doksan gün kalma hükmü saklıdır. Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi her 180 günde 90 günü geçemez. 180 günde 90 gün kalış süresini doldurmuş yabancıların ülkemize tekrar gelmeleri halinde; sınır kapılarında, yabancının ülkemize girişine mani başka bir husus yoksa ‘’İkamet İzni Şartlı Giriş Bilgi Formu’’nu doldurarak giriş yapıp bu tarihten itibaren on gün (10) içerisinde yaşadıkları ildeki Valiliğe ikamet izni almak için başvurmaları gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET