gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞÇİ ŞİKAYETLERİNDE NELERE DİKKAT EMELİDİR?

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

01 Nisan 2012 Pazar 20:09

 1. 4857 sayılı İş Kanununa Göre Yürütülecek İşlem

30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesine istinaden iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenir.

Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir.

2. İş Güvencesi ve İşe İadeye İlişkin Hususlar

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18, 19 ve 20. maddesi hükümleri gereğince 30 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran

işyerlerinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçileri, en az 6 aylık kıdeme sahip olmaları koşulu ile

iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmektedir. Buna göre bu işçiler iş sözleşmelerinin sona erişinden itibaren 1 ay içerisinde yetkili İş Mahkemesinde dava açmaları durumunda, feshin geçersizliğine ilişkin kesin hüküm kurulabildiği gibi, işe iade kararı da verilebilmektedir. Ayrıca işçi lehinde hüküm kurulursa çalıştırılmadığı dört aya kadar olan ücret ve diğer hakları da ödenebilmektedir.

3. Bölge Müdürlüğünce Yürütülen İşlemler

Bölge Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde, işe iade kararı verilemeyeceği gibi, çalışılmayan dönem için ödenebilecek 4 aylık ücrete de hükmedilememektedir.

Yine Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemelerde, başvuru konunuza göre talebiniz iş

mevzuatı çerçevesinde incelenmekle birlikte, başvuruların ağırlıklı bir kısmını oluşturan ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri için, kanunen bir cezai hüküm bulunmadığından, idari bir yaptırım

uygulanamamaktadır. Bu sebeple bu haklarınız konusunda bir tespit yapılsa dahi karşı tarafın kabul

etmemesi ve ödememesi durumunda alacaklarınızın tahsili için yine yargı organlarına başvurmanız

gerekmektedir.

Ayrıca işyerinde sigortasız çalıştırıldınız ve iş sözleşmeniz sona erdiyse, işyerinde çalıştığınızı ispat

edecek herhangi bir yazılı kayda da sahip değilseniz, somut delilleriniz olmaması nedeniyle Bölge

Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde sadece kayıt üzerinden bir tespit yapılması mümkün

olamamaktadır. Bu durumda daha kesin sonuç almak için yargı mercilerine başvurup hizmet tespit

davası açarak diğer haklarınızla da beraber talepte bulunmanız daha yararlı olacaktır.

4. Başvuru ile İlgili Özel Hususlar

Yukarıda sayılan durumlara göre İş Mahkemesi’ne dava açmak yerine Bölge Müdürlüğümüze başvuru

yapmaya karar vermeniz halinde size sunulacak başvuru dilekçesindeki bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız, dilekçenizin daha çabuk sonuçlandırılması açısından faydalı olacaktır. Dilekçelerde ad soyad, T.C kimlik no, adres, unvan, imza olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınamayacaktır. Başvurunuzla ilgili vereceğiniz yanlış bilgiler hakkında da hakkınızda yasal işlem başlatılabileceğini unutmayınız.işçi-şikayet-4857-dilekçe

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET