gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞE İADE EDİLEN İŞÇİNİN SİGORTA BİLDİRİM TARİHLERİ NELERDİR?

Geçici işgöremezlik ödeneklerinde geriye doğru bir yıl içinde belirli prim ödeme gün sayısı arandığı için işine iade edilen sigortalı için işveren tarafından sigorta bildirimlerinin hangi tarihlerde yapılması önem arz etmektedir.

02 Haziran 2013 Pazar 15:35
İŞE İADE EDİLEN İŞÇİNİN SİGORTA BİLDİRİM TARİHLERİ NELERDİR?

İşçinin işe iadesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvurması işe başlatılması veya  istemesine rağmen işçinin işe başlatılmaması durumunda işçiye çalıştırılmadığı süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kolları üzerinden prime tabi tutulacak ve bu süreler SGK'ya bildirilmelidir.

Söz konusu aylık prim ve hizmet belgelerinin(APHB) ilişkin olduğu sürenin başlangıcı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihtir. Bu fesih tarihinden itibaren ileriye doğru en çok dört ay için APHB verilecektir.

Bildirim kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23'üne kadar verilmesi ve primlerin aynı süre içinde ödenmesi gerekiyor. Aksi halde idari para cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

İşe iade kararına istinaden yapılacak  kağıt ortamında düzenlenen APHB  ve dilekçe ekinde, mahkeme kararı bulunmalıdır. İşverenden ayrıca sigortalı tekrar işe giriş bildirgesi verilmeyecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET