gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞVEREN ASGARİ İŞÇİLİKTE HANGİ TAAHHÜT ALTINA GİRMEKTEDİR?

İŞVEREN ASGARİ İŞÇİLİKTE HANGİ TAAHHÜT ALTINA GİRMEKTEDİR?

19 Kasım 2012 Pazartesi 10:27

İŞVEREN ASGARİ İŞÇİLİKTE HANGİ TAAHHÜT ALTINA GİRMEKTEDİR?


İşveren Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne işlem gören işyeriyle ilgili olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 110 uncu/111 inci maddesine istinaden SGK'ya bildirilen işçilik tutarının Kurumca belirlenen tutarın altında olması halinde, söz konusu işimden dolayı Müdürlük/Merkezce yapılan araştırma neticesi işin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca incelemesine sevk edilmemek kaydıyla aradaki farkı SGK'ya ödemek istediğini belirtir, fark işçilik üzerinden hesaplanan tutarın 6183 sayılı Kanunun 47 inci maddesine uygun olarak mahsubunu, bu hususta ilişiksizlik belgesi alındıktan sonra da müfettiş incelemesi talebinde bulunmayacağını taahhüt eder.


kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET