gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞVERENCE VERİLEN VEYA SGK'CA RE'SEN DÜZENLENEN APHB 6111 SAYILI KANUNDAN YARARLANMALARI

2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup 25/2/2011 ve sonrasında işverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen veya Kurumca re’sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin 6111 sayılı Kanuna göre işleme alınıyor mu?

26 Nisan 2011 Salı 17:34
İşverence Verilen veya SGK'ca Re'sen Düzenlenen APHB 6111 sayılı Kanundan Yararlanmaları

Konuaya ilişkin SGK 20.04.2011 tarihli yazısı açıklık getirmektedir. Yzıya göre;

"6111 sayılı Kanuna göre sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunan borçluların 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup 25/2/2011 tarihinden önce tahakkuk etmiş borçları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmiştir.
 
Konuyla ilgili bulunan 2011/29 sayılı Genelgenin 3.1.2 başlıklı bölümünün (c) bendinde, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup 25/2/2011 veya sonrasında Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmayacağı öngörülmüştür.
 
Hal böyle olmakla birlikte, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup 25/2/2011 ve sonrasında işverenlerce Kuruma verilen veya Kurumca re’sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri;
 
- Mahkeme ilamına istinaden düzenlenmiş ve mahkemenin ilam tarihinin 24/2/2011 veya öncesi bir tarihe ilişkin olması,
 
- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenmiş ve rapor tarihinin 24/2/2011 ve öncesi bir tarih olması,
 
- Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara istinaden düzenlenmiş ve yazıların 24/2/2011 ve öncesinde Kuruma gönderilmiş olması,
 
- Ek-10 sigortalıların eksik gün bildirim formlarının verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle düzenlenmiş ve söz konusu belgelerin işverenlerden 24/2/2011 ve öncesinde istenilmiş olması halinde, söz konusu prim belgelerinin 24/2/2011 ve öncesinde Kuruma verildikleri kabul edilerek, tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
 
Bu bağlamda, borçların yeniden yapılandırılması sırasında yukarıda belirtilen nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan borçlar yapılandırma kapsamına dahil edilmemiş ise tahakkuk işlemlerinin yapılmasının ardından söz konusu borçlar da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecek ve işverenlerle temasa geçilerek hazırlanan yeni ödeme planları ilgililere tebliğ edilecektir."

kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET