gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLAR

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir? İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir? Türk Tabipleri Birliğinden aldığım işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir? İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır? Eğitim sonunda aldığım katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapabilir miyim ?

13 Nisan 2011 Çarşamba 22:25
İşyeri Hekimliği Hakkında Sorular ve Cevaplar

  • İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?
ÇASGEM, üniversiteler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıf ve dernekler ile özel hukuk tüzel kişileri. Kısaca, yetki belgesine sahip her kurum verebilir, gerçek kişiler bu eğitimleri veremez.
  • İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir?
Türkiye’ ki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.
  • Türk Tabipleri Birliğinden aldığım işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir?
16.12.2003 tarihinden önce verilmiş sertifikalar geçerli kabul edilmektedir.
  • İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?
Geçerli sertifikalar alındıkları tarih itibariyle 7 yıl süreyle geçerlidir.
  • İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerli olup olmadığını nasıl ayırt edebilirim?
Yönetmelikte de belirtildiği gibi, 16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından, bu tarihten sonra da Bakanlığın yani ÇASGEM’in verdiği işyeri hekimliği sertifikaları geçerlidir. Yani TTB’nin 16.12.2003 tarihinden sonra verdiği üniversitelerin de ambleminin olduğu sertifikalar Danıştay kararı, yönetmelik ve tebliği hükümleri gereği geçerli kabul edilmemektedir.
  • Eğitim sonunda aldığım katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapabilir miyim ?
Hayır. Sınavdan 70 puan aldıktan sonra Bakanlığın size verdiği sertifika ile yapılabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
kamudanhaberler.com
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET