gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İŞVERENLERİ E BİLDİRGE YETKİLİ DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRMELİ

Kamu işverenleri SGK internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilen yetkilinin, yetkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda sona erdiğine dair ilgili üniteye işveren tarafından yazılı olarak bildirim yapılması gerekmektedir.

23 Aralık 2014 Salı 07:21
KAMU İŞVERENLERİ E BİLDİRGE YETKİLİ DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRMELİ

KAMU İŞVERENLERİ E BİLDİRGE YETKİLİ DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRMELİ 

Kamu işverenleri SGK internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilen yetkilinin, yetkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda sona erdiğine dair ilgili üniteye işveren tarafından yazılı olarak bildirim yapılması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşu işverenleri 5510 sayılı Kanun kapsamında olan işyerleri aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla SGK'ya kamu  kurum veya kuruluşu tarafından  yetkilendirilen yetkililerince, e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı  Şifresi Başvuru formunda ismi yazılı yetkililerce yapılmaktadır.


e-Bildirge sözleşmesi Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin Kullanımı ve Sorumluluğu, sözleşmesinin 6. maddesi gereğince SGK internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilen yetkilinin, yetkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda sona erdiğine dair ilgili üniteye işveren tarafından yazılı olarak bildirim yapılması gerekmektedir.

          

Bildirilmemesi halinde sözleşmede ismi yazılı yetkili her türlü zarardan işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.


Yine sözleşmenin 8. Maddesi hükümlerine göre yetkili kişinin değişmesi, yetkisinin kaldırılması yada ölümü gibi durumlarda Kurumun ilgili ünitesine yazılı bildirimde  bulunulması halinde söz konusu yetkiler şifreler iptal edilmektedir. 


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET