gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA KİMLER ÖZEL KANUNLARA TABİDİR?

Kamuda 657 sayılı Kanun genel personel çalışma şartlarını belirlemektedir. Ancak bazı personelin çalışma hak ve sorumlulukları özel hükümlere tabi tutulmuştur.

20 Eylül 2014 Cumartesi 08:35
KAMUDA KİMLER ÖZEL KANUNLARA TABİDİR?

Kamuda Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.


ÖZEL HÜKÜMLERE TABİ OLAN PERSONEL


1) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri,


2) Hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mansupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, 


3) Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, 


4) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri,


5) Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel,


6) Subay,astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilatı mensupları,


Özel kanunları hükümlerine tabidir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET