gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KARAYOLLARI PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMİ

Karayolları personeli KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK madde 16/4'de düzenlenmiştir.

06 Aralık 2014 Cumartesi 21:39
KARAYOLLARI PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMİ

KARAYOLLARI PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMİ

Karayolları personeli KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK madde 16/4'de düzenlenmiştir. 

Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre memur statüsünde çalışan bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, teknik şube müdürü, taşra teşkilatı şube müdürü, başmühendis, mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker unvanlı personelin kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker unvanlı personel, aynı unvanı taşıyan personel ile gerekli diğer şartları da taşımaları kaydıyla, ilanda belirtilecek olan hizmet alanları arasında karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilecekleri öngörülmektedir. 


Bu kapsamda becayiş için teknik hizmetler sınıfında çalışan personelin aynı unvanı taşımaları ve karşılıklı yer değiştirme talebinin alınması ve ilanda belirtilecek diğer şartların gerçekleşmesi istenmektedir.

KamudanHbaerler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET