gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİMLER MAL BİLDİRİMİNİ NE ZAMAN VERİR?

Mal bildirimlerinin verilme zamanı ne zaman?

10 Şubat 2015 Salı 06:55
KİMLER MAL BİLDİRİMİNİ NE ZAMAN VERİR?

3628 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince;
a) Göreve İlk Girişlerde                                       Göreve Başlamadan Önce Göreve  Giriş İçin Gerekli Belgeler ile                        
b) Bakanlar Kurulu Üyeliğine Atanmalarda         Atamayı İzleyen Bir Ay İçinde   
c) Seçimle Gelinen Görevlerde                           Seçimin Kesinleşmesi Tarihini İzleyen İki Ay İçinde 
d) Görevin Sona Ermesi Halinde                         Ayrılma Tarihini İzleyen Bir Ay İçinde
e) Yönetim ve Denetim Kurulu                            Göreve Başlama Tarihini
    Üyelikleri ile Komisyon Üyeliklerine                     İzleyen Bir Ay İçinde
    Seçim ve Atamalarda
f) Mal Varlıklarında Önemli Bir                          Bir Ay İçinde
    Değişiklik Olduğunda
g) Gazete Sahibi Gerçek Kişiler ile                      Faaliyete Geçme Tarihini 
    Gazete Sahibi Şirketlerin Yönetim                   İzleyen Bir Ay İçinde
    ve Denetim Kurulu Üyeleri
h) Gazete Sahibi Şirketlerin Sorumlu                  Bu İşe veya Görevlerine Başlama
    Müdürleri, Başyazarları ve Fıkra                    Tarihini İzleyen Bir Ay İçinde
     Yazarları                        

bildirimlerin verilmesi zorunludur. 

Bu durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemleri yapılamaz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET