gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KISMİ ÇALIŞANLARDAN GÜNLERİNİ TAMAMLAMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmakla birlikte kalan sürelerinde ayrıca genel sağlık sigortalısı sayılmayanlar belirlenmektedir.

20 Mart 2013 Çarşamba 23:21

Kısmi çalışanların sigortalılığı

4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesine göre kısmi süreli, 14 üncü maddesine göre çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı olup 88 inci maddenin dördüncü fıkrası gereğince 1/1/2012 tarihinden itibaren eksik günlerini 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında 30 güne tamamlamak zorundadırlar.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmakla birlikte;

- 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup ay içinde 30 günden az çalışmakla birlikte aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni, “06- Kısmi istihdam” veya


“17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” seçeneği dışında olanlar,
- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışması olanlar,
- Ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışma süresini 30 güne tamamlayanlar,
- Haklarında 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayan Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalılar,
- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi olanlar,
- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olup ay içerisinde 30 günden eksik çalışan sigortalılardan eksik kalan sürelerini isteğe bağlı sigortalı
olarak tamamlayanlar,
kalan sürelerinde ayrıca genel sağlık sigortalısı sayılmazlar.

www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET