gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

LABARATUVAR YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

L1 ve L2 Hizmet Tipi Halk Sağlığı laboratuvarlarında laboratuvar çalışmaları sonrası çeşitli tehlikeli atıklar oluşmaktadır. Bu atıkların, oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, yönetiminin sağlanması için laboratuvar yöneticileri ve çalışanların bazı sorumlulukları bulunmaktadır.

25 Ekim 2015 Pazar 14:43
LABARATUVAR YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

 Bu çerçevede:
 
1)02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren“Atık Yönetimi Yönetmeliği” çerçevesinde başta laboratuvar sorumlusu olmak üzere tüm çalışanların atıkların üretiminden bertarafına kadar ki aşamalarda ne tür sorumluluğa sahip olduğunun bilinmesi önem arz etmektedir.   
 
2)Yönetmelik kapsamında yapılacak çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunlu olup, ilgili laboratuvarlar oluşan atıkların söz konusu yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan kodlardan hangileri ile uyumlu olduklarını belirleyecek ve atıklarla ilgili tüm işlemleri bu kodlar üzerinden yürüteceklerdir.  
 
3)Halk Sağlığı Laboratuvarlarının çalışmaları sonrasında oluşan tehlikeli atıkların bertarafı ve taşınması ile ilgili olarak; Ek’de örnek olarak verilen  “Tehlikeli Atık Ara Depolama ve Bertaraf Şartnamesi”  doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayımlanan (http://izinlisans.cevre.gov.tr/Sorgular/YazilimNetIzinLisansSorgula.aspx) lisanslı firmalardan, kendilerine uygun herhangi bir firmayla ihale yapmaları gerekmektedir. Bu çerçevede ihale sonrasında Ek’de örnek olarak verilen  ”Tehlikleli Atıkların Bertarafı ve Taşınması Hizmet Alımı İşine Ait Birim Fiyat Sözleşmesi” ni imzalamak suretiyle atıklarını  bertaraf etmiş olacaklardır.
Not1: Şartname ve Sözleşme metni örnek olarak bilgi amaçlı hazırlanmış olup, laboratuvarlar istediği maddelerde değişiklik yapma hakkına sahiptirler.
 
Not2:Tıbbi Atıklar ve Radyoaktif atıklar kendi mevzuatları çerçevesinde işleme tabii tutulduklarından yukarıda izah edilen hususlara dâhil değildirler.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET