gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAK ZORUNDA OLANLAR İLE BİLDİRİMLERİN VERİLECEĞİ MERCİLER

Mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar, 3628 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve ilgili Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, mal bildirimin verileceği merciler ise mezkur Kanunun 8 inci maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır.

08 Şubat 2015 Pazar 09:36

Mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar, 3628 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve ilgili Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, mal bildirimin verileceği merciler ise mezkur Kanunun 8 inci maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır. 

Buna göre; 

a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)
 TBMM Üyeleri,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
 Bakanlar Kurulu Üyeleri,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
 Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı
 Belediye Meclis Üyeleri, İlgili Belediye Başkanlıkları
 İl Genel Meclis Üyeleri, İlgili Valilikler
b) Noterler, Adalet Bakanlığı
c) Türk Hava Kurumu, Türk Kuşu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kızılay Derneğinde;
 Genel Yönetim Üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanlığı 
 Genel Merkez Kurullarında ve Genel Müdürlük Teşkilatında Görev Alanlar, Kurum ve Dernek Genel Başkanlığı
 Şube Başkanları, İl Valilikleri
d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında;
 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personel (İşçiler Hariç) Özlük İşleri ile İlgili Birimler 
 Kurum, Teşebbüs, Teşekkül ve Kuruluşların Genel Müdürleri ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, İlgili Bakanlıklar
Yüksek Mahkemelerin Daire Başkan ve Üyeleri, İlgili Mahkemenin Başkanı
e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında;
 Görevli Olanlar, Kurum Başkanlığı
 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, İlgili Bulundukları Bakanlıklar
f) Kamuya Yararlı Derneklerde;
  Genel Yönetim Üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanlığı
  Şube Başkanları,İl Valilikleri
g) Siyasi Parti Genel Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
h) Vakıfların İdare Organlarında Görev Alanlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü
i) Kooperatiflerin ve Birliklerinin Görev Alanlar Başkanları, Yönetim  Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürleri, Kooperatiflerin ve Birliklerin Denetimlerinin Yapıldığı Kuruluşlar
j) Yeminli Mali Müşavirler, Maliye Bakanlığı
k) Gazete Sahibi Gerçek Kişiler ile Gazete Sahibi Şirketlerin Amirliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Sorumlu Müdürleri, Başyazarları ve Fıkra Yazarları, Bulundukları Yer En Büyük Mülki İdareye
l) Özel Kanunlarına Göre Mal Bildiriminde Bulunmak Zorunda Merci Olanlar (Konfederasyon, Sendika Öngörülen Makam veya                Kanunlarında ve Sendika Şubesi Başkan ve Yöneticileri Dahil
m) Görevlerinden Ayrılanlar, Bu Görevlerinde İken Bildirimlerini Vermeleri Gereken Makam veya Merci
n) Mal Bildirimi Verecek Son Merciler, Kendi Kuruluşlarının Özlük İşleri İle İlgili Makam veya Merci
o) Diğer Kurum ve Kuruluşların Atamaya Yetkili Makamları Memur ve Hizmetlileri
Buradan hareketle, 657 sayılı Kanunda belirtilen istihdam türlerinden işçiler hariç olmak üzere memur, sözleşmeli personel ve geçici personel ile diğer kamu görevlilerinin özlük işleri ile ilgili birime belirlenen zamanlarda mal bildirimlerini vermeleri gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET