gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAL BİLDİRİMİNE KONU OLAN MALLAR NELER?

Mal bildiriminin konusu; 3628 sayılı Kanunun 5 inci, Mal Bildirimi İlgili Yönetmeliğin ise 8 inci maddesinde düzenlenmiştir.

09 Şubat 2015 Pazartesi 07:39
MAL BİLDİRİMİNE KONU OLAN MALLAR NELER?

Buna göre; mal bildiriminde bulunmak zorunda olan görevliler;
Kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mallardan;
  • Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil) değerine bakılmaksızın beyan ederler.
  • Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarındaki,
  • Aylık ödenmeyenler ise, Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın (01/01/2015 tarihi itibariyle Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tutar 3.423,26-TL) beş katından fazla değer ve tutarındaki;
• Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,
• Hisse senedi ve tahvilleri,
• Altın ve mücevheratı,
• Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,
• Hakları,
• Alacakları,
• Borçları,
• Gelirleri,
bildirmek zorundadırlar. Bildirimlerde, malların bildirim tarihindeki değerleri esas alınır.
ÖRNEK: Aylık net maaşı 2.000- TL olan bir memur, 2.000 x 5 = 10.000- TL den fazla mal elde edinmesi ya da borçlanması halinde ek mal bildiriminde ve genel beyan döneminde ise genel mal beyanında bulunmak zorundadır. 
Kendilerine aylık ödeme yapılmayanlar için ise, genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutar 2015 yılı için 3.423,26-TL olduğundan 3.423,26 x 5 = 17.116,30-TL den fazla mal elde edinmesi ya da borçlanması halinde ek mal bildiriminde ve genel beyan döneminde ise genel mal beyanında bulunmak zorundadır.
HEDİYE VEYA HİBELERE İLİŞKİN BİLDİRİM

3628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca mal bildiriminde bulunmak zorunda olan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

K:DPB

kamudanhaberler,08.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET