gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAVİ KART SAHİPLERİ İHALELERE KATILABİLİR Mİ?

Mavi Kart sahiplerinin yerli istekli sıfatıyla kamu ihalelerine katılıp katılamayacağı hususunda Kamu İhale Kurumu Başkanlığı yerli isteklilere tanınan haklardan aynen yararlanabilecekleri belirtilmektedir.

30 Ağustos 2013 Cuma 23:50
MAVİ KART SAHİPLERİ İHALELERE KATILABİLİR Mİ?

Mavi Kart sahiplerinin yerli istekli sıfatıyla kamu ihalelerine katılıp katılamayacağı hususunda vatandaşlarımızca Başkanlığımıza yöneltilen sorular üzerine ilgili kurum olan Kamu İhale Kurumu Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.

Bu çerçevede oluşturulan, 04/02/2013 tarihli ve 2013/DK.D-20 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında; 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 9/05/2012 tarihli ve 6304 sayılı Kanun'la değişik 28 inci maddesine atıfla Mavi Kart alma hakkına sahip olan kişilerin yararlanamayacağı hakların kanunla sınırlanmış olduğu belirtilmekte ve bu sınırlama sebeplerinin bulunmadığı ihalelerde yerli isteklilere tanınan haklardan aynen yararlanabilecekleri belirtilmektedir.

Bu çerçevede oluşturulan kurul kararında özetle:
"Şu halde, 4734 sayılı Kanuna göre gerçekleştirilen ve yukarıda değinilen sınırlama sebeplerinin bulunmadığı ihalelerde mavi kart alma hakkına sahip olan kişilerin, kamu ihale mevzuatında yerli isteklilere tanınan avantajlardan aynen Türk vatandaşları gibi yararlanabilecekleri anlaşılmaktadır.

Ayrıca, kamu ihale mevzuatında gerçek kişi istekliler açısından yerli istekli sıfatının ispatının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına bağlanıldığı, Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin 8 inci fıkrasında da bu hususa koşut bir şekilde mavi kart alma hakkına sahip kişilere Bakanlığın tespit edeceği esaslar çerçevesinde kimlik numarasının verileceği ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aranan yerlerde bu kimlik numarasının kullanılacağının hükme bağlanıldığı görülmektedir.

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

1. Mavi kart alma hakkına sahip kişilerin, kural olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinde yerli istekliler lehine sağlanan avantajlardan aynen Türk vatandaşları gibi yararlanabileceklerine,

2. Mavi kart alma hakkına sahip kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler ile ortak olmak suretiyle veya kendi aralarında kuracakları ortak girişimlerin, yerli istekli olarak kabulünün gerektiğine,

3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin 8 nolu alt bendi gereği yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespiti halinde öngörülen tedbirin uygulanmasını ve buna ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulmasında, aynı zamanda yabancı bir ülke vatandaşı olan mavi kart alma hakkına sahip kişilerin, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine,

Oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

K: Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET