gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB REHBERLİK UZMANI VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve psikolojik danışmanların çalışma saatleri nasıl belirlenmektedir?

19 Kasım 2014 Çarşamba 06:47
MEB REHBERLİK UZMANI VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

MEB REHBERLİK UZMANI VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve psikolojik danışmanların çalışma saatleri, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ'nin 54. maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. maddesi esaslarına göre düzenleneceği, bu servislerde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saati olduğu, günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenleneceği, bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanacağı ifade edilmektedir.  

657 sayılı Kanunun Çalışma saatleri başlıklı 99. maddesine göre, "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle,kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir."

Uzmanlar ve psikolojik danışmanlar haftada 30 saati aşan çalışma ancak fazla çalışma karşılığı gerçekleştirilebilir. Diğer durumda rehber öğretmenler eğitim-öğretim sınıfı içerisinde yer aldıklarından çalışma saatleri haftalık 30 saattir. Dolayısıyla günlük çalışma saatleri 6 saati aşmamak kaydıyla, öğrencilerin okulda bulundukları süreyi kapsayacak şekilde, eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce tespit edilmektedir. 

KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET