gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR HANGİ HALLERDE HASTALIK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEBİLİR?

Hastalıkları nedeniyle bazı durumlarda memurlara emeklilik hükümleri uygulanmaktadır.

18 Nisan 2016 Pazartesi 15:26
MEMUR HANGİ HALLERDE HASTALIK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEBİLİR?

Hastalıkları nedeniyle bazı durumlarda memurlara emeklilik hükümleri uygulanmaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle memurlara;

1- Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren bir hastalıktan dolayı 18 aya kadar,

2- Başka bir hastalıktan dolayı ise 12 aya kadar,

hastalık izni verilebileceğini ve bu izinlerin bitiminde hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin hastalık izinlerinin aynı süreler kadar uzatılacağı ile bu süre sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanmaktadır.

Azamî izin sürelerinin hesaplanmasında, aynı hastalığa bağlı olarak aralıklı olarak kullanılan hastalık izinlerinin, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması halinde dikkate alınmaktadır(Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik).

Yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi sürelerinin, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınmaktadır.

Emekliye memurun sevk edilebilmesi için;

1- Hastalık izni süresinin, aynı hastalık sebebiyle kullanılan izin süreleri toplamından oluşmalıdır.

2- Aynı hastalık sebebiyle kullanılan izin süresi toplamına, bu hastalıktan dolayı yataklı tedavi kurumlarında yatarak geçirilen sürelerin dahil edilmelidir.

3- Aynı hastalık sebebiyle kullanılan izin süresi toplamına, aralıklı kullanılan iki izin arasında bir yıldan az süre bulunan hastalık izinlerinin dahil edilmelidir.

4- Hastalık izini bitiminden itibaren 1 yıl geçtikten sonra aynı hastalık sebebiyle alınan hastalık izinlerinin, izin süresi toplamına dahil edilmemelidir.

5- Aynı hastalık sebebiyle memurun en çok süreyle kullanabildiği izin süresi (uzatılan süre dahil) sonunda halen iyileşmediğinin resmi sağlık kurulu tarafından tespit edilmelidir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET