gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR VE ÖĞRENCİLERE YAPILAN TAHSİL VE TATBİKAT ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA MIDIR?

Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin 1 inci bendinde göre resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

27 Aralık 2010 Pazartesi 16:26
Memur ve Öğrencilere Yapılan Tahsil ve Tatbikat Ödemeleri Gelir Vergisinden İstisna mıdır?

Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin 1 inci bendinde göre resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar (özel müesseseler tarafından yapılan ödemeler, benzeri Devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olduğu takdirde, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Asli görev veya memuriyet dolayısıyla alman ücretler bu istisnaya dahil değildir) gelir vergisinden istisna edilmiştir. 28 inci maddenin 2 numaralı bendinde ise resmi ve özel müesseselere ve şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paraların gelir vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak, bu istisna yalnızca öğrencilere ilişkin olup, memur konumunda olan personele uygulanması mümkün bulunmamaktadır.  Buna göre, öğrencilere verilecek burs ücretlerinin; öğrencilerin Türkiye'de tahsilde bulunması, yapılan ödeminin yeme ve yatma giderleri ile tahsil giderlerinin karşılanması amacına yönelik bulunması, ödemenin münhasıran öğrenciye yapılması halinde gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET