gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR VE SÖZLEŞMELİLER HASTALIK İZİNLERİNİ GÖREV YERİ DIŞINDA GEÇİREBİLİR Mİ?

Memuriyet mahallinden alınmış hastalık raporları sonucunda memura verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılıp kullanılmayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığı 22.01.2013-497 tarih sayılı görüşü aşağıdadır.

07 Eylül 2014 Pazar 12:03
MEMUR ve SÖZLEŞMELİLER HASTALIK İZİNLERİNİ GÖREV YERİ DIŞINDA GEÇİREBİLİR Mİ?

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Hastalık vedoğum izni” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Sözleşmeli personelin hastalıkizinleri ile ücretli veya ücretsiz doğum izinleri hakkında kadroları ekli 1sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. ” hükmüneyer verilmiştir.


Bu itibarla, gerek 657 sayılı DevletMemurları Kanununda gerekse de mezkur Kanunun 105 inci maddesine dayalı olarakçıkarılan Devlet Memurlarına VerilecekHastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve EsaslarHakkında Yönetmelik’te memuriyet mahallinden usulüne uygun olarak alınmışhastalık raporları sonucunda verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahallidışında kullanılamayacağına dair bir düzenleme bulunmadığından söz konusupersonelin hastalık izinlerini memuriyet mahalli dışında kullanmasında birsakınca bulunmamaktadır.


K: Devlet Personel Başkanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET