gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli aylıklarının ne şekilde hesaplanacağı ve hangi unsurlardan oluşacağı 5434 sayılı Kanunun 41 ve Ek 70. maddelerinde belirlenmiştir. Buna göre, emekli aylıkları her iki maddede belirtilen 5 unsur: a) Aylık Göstergeleri, b) Ek Göstergeler c) Taban Aylığı d) Kıdem Aylığı e) Emeklilik Tazminatı ve yürürlükte bulunan memur maaş katsayı esas alınmak suretiyle hesabedilen “Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylık” tutarının, 25 yıl için %75’i, fazla her tam yıl için %1 fazlası, eksik her tam yıl için %1 eksiği üzerinden hesaplanmakta, Ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle, her ay emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının %1’inin onikide biri oranında emekli aylığına eklenmektedir.

11 Nisan 2011 Pazartesi 21:04
Memurların Emekli Aylıkları Nasıl Hesaplanıyor?

Emekli aylıklarının ne şekilde hesaplanacağı ve hangi unsurlardan oluşacağı 5434 sayılı Kanunun 41 ve Ek 70. maddelerinde belirlenmiştir. Buna göre, emekli aylıkları her iki maddede belirtilen 5 unsur:
a) Aylık Göstergeleri,
b) Ek Göstergeler
c) Taban Aylığı
d) Kıdem Aylığı
e) Emeklilik Tazminatı
ve yürürlükte bulunan memur maaş katsayı esas alınmak suretiyle hesabedilen “Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylık” tutarının, 25 yıl için %75’i, fazla her tam yıl için %1 fazlası, eksik her tam yıl için %1 eksiği üzerinden hesaplanmakta,
Ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle, her ay emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının %1’inin onikide biri oranında emekli aylığına eklenmektedir.
İlgililerin makam, temsil ve görev tazminatına müstahak olmaları halinde bu tazminatlar hesap edilen aylıklara ayrıca ilave edilmektedir.
a) Aylık Göstergesi: 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademe için tespit edilmiş rakamlardır.
Gösterge x KTS
b) Ek Gösterge: İştirakçilerin, hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık aldıkları dereceleri dikkate alınarak ayrıca belirlenen gösterge rakamlarıdır. Aylık bağlama işlemleri esnasında ek göstergeler bağlanan aylıklara yansıtılırken, “ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananların 6 ay bu ek göstergeden kesenek ödemeleri şartını” öngören Ek 73. Madde gözden kaçırılmamalıdır.
              Ek Gösterge x KTS
c) Taban Aylığı: 30.06.1989 tarih ve 375 SKHK ile ihdas edilmiş olup, 1000 gösterge rakamının buna ait tespit edilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı ifade etmektedir.
    1000 x Taban Aylığı Katsayısı
d) Kıdem Aylığı: Kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen, her yıl için (25 yılı geçmemek üzere) 20 gösterge rakamının yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan miktardır.
Kıdem süresi x   20 x   KTS
e) Tazminat Aylığı: En Yüksek Devlet Memuru (Başbakanlık Müsteşarı) aylığının ek gösterge dahil brüt tutarının ek göstergelere bağlı olarak Ek 70 inci maddede belirtilen yüzde oranları tutarıdır.
(1500 + 8000) x KTS x   % oranı
 
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET