gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN HİZMET BİRLEŞTİRMELERİ

Memurların SSK ve BağKur Hizmetleri nasıl birleştirilyor?

10 Nisan 2011 Pazar 12:09
Memurların Hizmet Birleştirmeleri

2829 sayılı Kanuna göre,
Sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birine tabi hizmetten ayrılanların başka bir göreve girmeleri nedeniyle bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunun değişmesi halinde; ayrıldığı kuruma tabi hizmetleri hakkında tahsis işlemi yapılmayacak, hizmetler ilgililerin isteklerine bakılmaksızın otomatikman birleştirilecektir.
Diğer taraftan, 2829 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince birleştirilen hizmetler toplamına, kurumların kendi kanunlarındaki özel hükümlerine göre verdikleri itibari hizmetler veya prim ödenmemiş süreler ve 1479 sayılı Kanun uyarınca isteğe bağlı sigortalıların geriye doğru yaptıkları 10 yıllık borçlanılan süreleri de (Bağ-Kur’ca aylık bağlanması hali dışında) katılmayacaktır.
Yıl 360 gün, bir ay 30 gün olarak değerlendirilecektir.
Aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun tayininde; iştirakçi veya sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru son 7 yıllık fiili hizmet süresi esas alınacak,
Son 7 yıl içerisinde iki sosyal güvenlik kurumuna ait hizmet bulunması halinde, 3 yıl 6 aydan fazla hizmeti bulunan kurumca,
Son 7 yıl içerisinde üç sosyal güvenlik kurumuna ait hizmet bulunması halinde, hizmet süresi fazla olan kurumca,
İki veya üç kurumun hizmet sürelerinin eşit olması halinde, son tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşunca,
              aylık bağlanarak ödenecektir.
2926 sayılı Tarım Kanununa tabi hizmetler 1479 sayılı Bağ-Kur hizmetleri ile aynı kapsamda olmadığından, bu kanuna tabi hizmetler aylığı bağlayacak kurumun tespitinde ayrı olarak değerlendirilecektir.
2829 sayılı Kanunun 8. Maddesine göre aylığın 5434 sayılı Kanuna göre bağlanacağının tespit edilmesi halinde, 5434 sayılı Kanununda belirtilen yaş ve hizmet şartları bir arada aranacaktır.
İstisna olarak;
- Malulen emeklilik
- Ölüm nedeniyle dul yetim aylığı bağlanması,
- 5434 sayılı Kanuna göre yaş haddinden re’sen emeklilik,
- Süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme,
- Bağlı olunan sosyal güvenlik kurumunun bir kanunla değiştirilmesi
hallerinde hizmetler birleştirilecek ancak; son çalışılan kurumca ve o kurum mevzuatına göre aylık bağlanacaktır.
Kaynak. Sosyal Güvenlik Kurumu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET