gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN YURT DIŞINDA EĞİTİM AMAÇLI GÖNDERİLMELERİ

Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmiş olan personelin eğitim sürelerinin dolmasından sonra hastalık raporu beyan ederek eğitimlerine devam etmeleri durumunda ilgililer hakkında hangi işlemler yapılır? Devlet memurlarının yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmesine ilişkin aranacak şartlar arasında yer alan, “Daha önce…yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerekmektedir? Ve dahası...

02 Mayıs 2011 Pazartesi 18:13
Memurların Yurt Dışında Eğitim Amaçlı Gönderilmeleri

Soru 1: Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmiş olan personelin eğitim sürelerinin dolmasından sonra hastalık raporu beyan ederek eğitimlerine devam etmeleri durumunda ilgililer hakkında hangi işlemler yapılır?

Cevap 1: Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmiş olan personelin eğitimİ süresi içinde tamamlaması esas olup, bu süre içinde tamamlayamaması durumunda, eğitim süresinin geçerli bir mazerete dayalı olarak Kurumu tarafından uzatılması mümkündür. Eğitim programını süresinde tamamlayamaması durumunda başarısız olarak akbul edilmesi gerekmektedir. Yurt dışında alınan hastalık raporunun usule veya fenne aykırılığının açıkça tespiti halinde hastalık izni verilemeyeceğinden eğitim süresinin uzatılması mümkün değildir.

 

Soru 2: Devlet memurlarının yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmesine ilişkin aranacak şartlar arasında yer alan, “Daha önce…yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerekmektedir?

Cevap 2: Devlet memurlarının yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmesine ilişkin aranacak şartlar arasında yer alan, “Daha önce…yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak” ifadesinden: “Daha önce…yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenimi bitirmemiş olmak” şeklinde anlaşılması gerekmektedir.

 

Soru 3: Müsteşarlığınız personelinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığınca yürütülen araştırma burs programı kapsamında, yurt dışı eğitime gönderilmesi mümkün müdür?

Cevap 3: konuyu düzenleyen mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından temin edilmiş olan bursların şahsen özel burs veya dış kaynaklı burs kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

Soru 4: Stajyer kontrolör kadrosunda görevli iktisat bölümü mezunu olan personelin yurtdışında antropoloji bölümünde yüksek lisans eğitimi yapmak için şahsen özel burs temin etmesi sonucu aylıksız izin başvurusu yapmış olan personele izin verilebilir mi?

Cevap 4: Şahsen özle burs temin eden ilgili personele yurtdışı eğitimi için talepte bulunduğu bölümün, mesleğine ait hizmetler kapsamında olması ve sağladığı sahsen özel bursun konusuyla ilgili dalda dört yıllık yükseköğrenim görmüş bulunması halinde, aylıksız izin verilmesi mümkündür.

 

Soru 5: Çalışmakta olduğu kurumdan ücretsiz izin almış olan personelin, bu süre içinde Kurumu tarafından, Bakanlar Kurulu Kararı ile yurtdışında personel yetiştirilmesi için tahsis edilmiş olan kontenjanlardan yararlanmak için başvuru yapması mümkün müdür?

Cevap 5: Bütçe imkanları dahilinde yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilecek Devlet memurlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile kurumlara tahsis edilmiş olan kontenjanlardan çalışanların istifade etmesi mümkündür.

 

Soru 6: Devlet memuru olarak çalışmakta olan bir personelin eşinin yurt dışından burs temin ederek gönderilmesi durumunda kendisine aylıksız izin verilebilir mi?

Cevap 6: İlgili memurun eşinin öğrenci kapsamında Devlet tarafından gönderilmiş olması durumunda aylıksız izin verilmesi mümkündür.

 

Soru 7: Devlet memurlarının uluslararası kuruluşlardan burs temin etmesi durumunda hangi kapsamda gönderilmesi mümkündür.

Cevap 7: Uluslar arası anlaşma metninde konuya dair olan hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Eğer bu konuya dair özel hükümlere yer verilmemişse değerlendirme şu şekilde yapılmalıdır: İlgili mevzuat çerçevesinde, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyon tarafından kurumlara tahsisi yapılmış olan bursların dış kaynaklı burs olarak değerlendirilmesi mümkün olduğu için, Devlet memurlarınca uluslararası anlaşmalar çerçevesinden temine dilmiş olan bursların şahsen özel burs kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

 

Soru 8: Yetiştirilmek üzere yurt dışına değişik tarihlerde gönderilmiş bulunan memurların değişik sebeplerle öğrenimini süresi içinde tamamlayamaması durumunda, mazeretlerinin kabul edilmesi halinde yurtdışına gönderilmelerini sağlayan Makam Olur’larının yeni bir Olur ile ileriye dönük kaldırılmasının mümkün müdür?

Cevap 8: Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmiş olan memurların talepleri halinde yeni bir olur ile göreve başlatılmalarının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.

Kaynak:http://www.dpb.gov.tr

Yaş sınırı

Özlem
18 Ekim 2016 Salı 12:44

Yetiştirmek için gönderilen memurda yaş sınırı var mıdır?

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET