gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURUN SORUŞTURMA İZNİ KARARLARINA İTİRAZ SÜRECİ

Devlet memurları hakkında 4483 Sayılı Kanun kapsamında yetkili mercilerce verilen soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı yapılacak itirazlarda sürç şöyle işlemektedir.

09 Haziran 2013 Pazar 21:24
MEMURUN SORUŞTURMA İZNİ KARARLARINA İTİRAZ SÜRECİ

Devlet memurları hakkında 4483 Sayılı Kanun kapsamında yetkili mercilerce verilen soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı yapılacak itirazlarda;
o İtiraz dilekçesi, yetkili merci tarafından verilen kararın tebliğini izleyen günden itibaren 10 günlük süre içerisinde yetkili merciye verilir.
o Yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı yasal süresi içerisinde tüm itirazların tamamlanmasından sonra dosya bölge idare mahkemesine sunulur.
o Bölge idare mahkemesi tarafından itiraz yasal süresi içerisinde karara bağlanır.
o Dosya gerekli tebligatların yapılması için yetkili merciye gönderilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET