gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI MESLEK VE TEKNİK OKULLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ BÜNYESİNDEKİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve teknik okulların atölyelerinin döner sermaye işletmeleri...

27 Aralık 2010 Pazartesi 16:44
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek ve teknik okullarının döner sermaye işletmeleri bünyesindeki

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve teknik okulların atölyelerinin döner sermaye işletmeleri tarafından öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte de kullanabilmelerini sağlamak, el becerilerini arttırmak, müteşebbislik ruhlarının geliştirilmesine yardımcı olmak gibi eğitime yönelik amaçlar doğrultusunda işletilmesi halinde söz konusu işletmeler kurumlar vergisinden muaf olacaktır. Anılan işletmelerde, eğitim öğretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin satılmak suretiyle değerlendirilmesi halinde de muafiyetin kalkması söz konusu değildir. İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere dışarıdan işçi istihdam edilmesi, fason imalat yaptırılması veya ihale yoluyla iş alınması hallerinde ise okul döner sermaye işletmesi nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirileceği tabiidir. ( 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (4.1.1))

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET