gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MUHTARLARIN SİGORTALILIK BİLDİRİMİ

2108 sayılı Kanun gereğince, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan, gerek Kanun gerekse mülga 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara göre aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarları,Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır.

23 Aralık 2014 Salı 08:06
MUHTARLARIN SİGORTALILIK BİLDİRİMİ

MUHTARLARIN SİGORTALILIK BİLDİRİMİ2108 sayılı Kanun gereğince, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan, gerek Kanun gerekse mülga 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara göre aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarları,Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır.


Köy ve mahalle muhtarlarınınsigortalılıklarının başlangıç, bildirim ve sonlandırılmasına ilişkin 5510 sayılı Kanununun;


-  7 nci maddesinin birinci fıkrasının(b) bendinde; köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları seçildikleritarihten itibaren sigortalılıklarının başlayacağı,

-  8 inci maddesinin üçüncüfıkrasında; köy ve mahalle muhtarı seçilen kişilerin mazbatalarını ilgiliseçim kurulundan aldıkları tarihten itibaren on beş gün içinde il veya ilçemülki amirliklerince Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yükümlüğü olduğu,

-  9 uncu maddesinin birincifıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde; köy ve mahallemuhtarlarının sigortalılıkları muhtarlık görevinin bittiği tarihten itibaren engeç on gün içinde il veya ilçe mülki amirliklerince Sosyal Güvenlik Kurumunabildirim yükümlülüklerinin bulunduğu belirtilmektedir.


Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan köy vemahalle muhtarlarına ilişkin, Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile,Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı altbendinde belirtilen yükümlülükleri, Kanunda öngörülen süre içindeyapılmaması halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi gereğince idari paracezası uygulanacağı belirtilmektedir.


Köy ve mahalle muhtarlarınınsigortalılık bildirim ve sonlandırılmasına ilişkin işlemlerin, köy ve mahalle muhtarı seçilenve bu görevleri sona eren kişilerin, İçişleri  Bakanlığınca il ve ilçe mülki amirliklerininbu bildirimleri, Kanunda öngörülen sürede ve kağıt ortamındaSosyal Güvenlik Il Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılmaktadır.


K:SGK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET