gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMEN VE İDARECİLER, DESTEKLEME VE KURSLARDA NE KADAR EK DERS VEREBİLİR?

Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmen ve yöneticiler belirli sınır ve kapsamda ek ders verebilirler.

10 Şubat 2015 Salı 07:45
ÖĞRETMEN VE İDARECİLER, DESTEKLEME VE KURSLARDA NE KADAR EK DERS VEREBİLİR?

Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan;
1-Yöneticilerin (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), normal müfredat kapsamında okuttukları dersler de dâhil olmak üzere haftada en fazla 22 saat ders okutmaları mümkün olup; bu derslerden hafta içinde okuttuklarının öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.
2-Genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin, normal müfredat kapsamında okuttukları dersler de dâhil olmak üzere haftada en fazla 40 saat ders okutmaları mümkün olup; bu derslerden hafta içinde okuttuklarının öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.
3-Yönetici ve öğretmenlerin cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen okuttukları ders görevlerinin, aylık karşılığı ders görevlerinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.
4-Yöneticilerden cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini yerine getiren bir yöneticiye, fiilen görev yaptığı anılan günler için 2'şer saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Ancak yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu kapsamda ayrıca ek ders ücreti ödenmesi mümkün değildir.
5- Yönetici ve öğretmenlerin bu kapsamda çalışma günlerinde saat 18.00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirdikleri ders görevleri için ödenecek ek ders ücretinin gece öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden, bu sürelerin dışında fiilen yerine getirilen ders görevleri ile yönetim görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin ise gündüz öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ödenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu kapsamda ek ders ücreti karşılığında görevlendirileceklere haftada en fazla 30 saate kadar ders görevi verilmesi mümkün bulunmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Geliştirme Yönergesinin 11/2 maddesinde de belirtildiği üzere, kurslardan beklenen verim ve başarının elde edilebilmesi için esas itibariyle bu kurslarda branşlarında başarılı olan ve öğrenci ile velileri tarafından da tercih edilen kadrolu öğretmenlerin görevlendirilmeleri amaçlanmıştır.
Ancak, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılan bütün araştırma ve çalışmalara rağmen ihtiyacın kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamaması durumunda ücretli öğretmen görevlendirilmesi yoluna gidilebilecektir. Bu konuda yetki ve sorumluluk il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bırakılmıştır.

Aynca, bu kurslarda öğrencilerin ihtiyaç duydukları derslerde desteklenmeleri ve geliştirilmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle, kurs verilecek derslerin belirlenmesinde öğrenci ve velilerinden gelen talepler ile öğrencilerin desteklenmelerine gerçekten ihtiyaç duyulan derslere öncelik verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu konuda da yetki ve sorumluluk il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bırakılmıştır.

K: MEB, 27/01/2015 tarihli ve 928552 yazı

kamudanhaberler,09.02.2015


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET