gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZEL HASTANE İLAVE ÜCRET KAPSAMI NEDİR?

Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi giderleri Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmekte, ancak belirli sınırlar dahilinde özel hastaneler ve vakıf üniversite hastaneleri SGK’lı hastalardan ayrıca fark/ilave ücret alabilmektedir.

20 Ocak 2012 Cuma 18:14
Özel Hastane İlave Ücret Kapsamı Nedir?

 Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi giderleri Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmekte, ancak belirli sınırlar dahilinde özel hastaneler ve vakıf üniversite hastaneleri SGK’lı hastalardan ayrıca fark/ilave ücret alabilmektedir.

Ancak bu hastanelerin alabilecekleri fark ücretin sınırını da yine Kurum belirlemektedir. Kurum; hizmet kalite standardı, hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği, hastane hizmet dilim endeksi, hastane kapasitesi, çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar ve benzeri gibi ölçütlere göre hastaneleri sınıflandırarak puan vermektedir. Hastaneler puanlama durumuna göre, fark ücret alacakları sağlık hizmeti için Kurumun kendilerine ödedikleri tutar üzerinden en fazla aşağıda belirtilen oranlarda fark ücret alabilmektedirler. 

800-1000 arası puan alan hastaneler en fazla %70 ilave ücret,

600-800 arası puan alan hastaneler en fazla %60 ilave ücret,

400-600 arası puan alan hastaneler en fazla %50 ilave ücret,

200-400 arası puan alan hastaneler en fazla %40 ilave ücret,

0-200 arası puan alan hastaneler en fazla %30 ilave ücret.

Daha önce hastanelerin alabilecekleri fark ücretlerle ilgili duyurular yayımlamıştı (21/12/2010 tarihli ve 7/1/2011 tarihli haber). Kurum özel ve vakıf hastanelerini tekrar sınıflandırarak aşağıdaki duyuruyu yayımladı. (www.isvesosyalguvenlik.com)  

 

ÖZEL HASTANELERİN ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET TAVAN ORANLARI 

(1) "Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge" gereği oluşturulan Komisyon tarafından Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 01/1/2012 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave ücret oranları, ekte alfabetik sıralı olarak yer almaktadır.

(2) Kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için 2012 yılı ilave ücret tavan oranı %30 olarak uygulanacaktır.

(3) Yönerge kapsamında yer almayan Vakıf üniversite hastaneleri için 2012 yılı ilave ücret tavan oranı %70 olarak uygulanacaktır.

(4) İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri;

•  Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

•  Yoğun bakım hizmetleri,

•  Yanık tedavisi hizmetleri,

•  Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

•  Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

•  Organ, doku ve kök hücre nakilleri,

•  Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

•  Diyaliz tedavileri,

•  Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,

(5) Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla,

otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmayacak kişiler;

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri,

b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri,

c) Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler ve bakmakla yükümlüleri.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET