gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZEL İŞYERİ İŞÇİSİ DEVLET MEMURLUĞU İÇİN İŞTEN AYRILIRSA KIDEM TAZMİNATI ELDE EDEBİLİRMİ?

ÖZEL İŞYERİ İŞÇİSİ DEVLET MEMURLUĞU İÇİN İŞTEN AYRILIRSA KIDEM TAZMİNATI ELDE EDEBİLİRMİ? Emeklilik durumu hariç kıdem tazminatını elde edemez.

16 Temmuz 2012 Pazartesi 21:06

İşçinin kıdem tazminatı elde edebilmesi için 1475 m. 14'te:
İş Kanununa tabi işçilerin hizmet akitlerinin:
1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
 
5. (Ek bent: 25/08/1999 - 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
 
Bu hükümler çerçevesinde kıdem tazminatını ancak 15 yıllık hizmeti olan emeklilik amacıyla ayrılma halini gerekçe göstererek alabilir. Kıdem tazminatını aldıktan sonra memuriyete başlayabilir. Ancak işveren, memuriyete başlayan işçi için emeklilik amacı dışında ayrılma gerekçesiyle hukuki yollara başvurabilir. Bu halin dışında sırf memuriyete başlama gerekçesiyle kıdem tazminatına işçi hak kazanamaz. İşverenin işçi kıdem tazminatına hak kazanamasa bile ödemeyebilir. Ödemesini engelleyecek bir durum sözkonusu değildir.
 
kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET